Hlavní hygienička: děti ve školách nebudou vylučovány z kolektivu na základě absence očkování

Hlavní hygienička: děti ve školách nebudou vylučovány z kolektivu na základě absence očkování
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
15 / 03 / 2024

Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR.

Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek a objednat si je mohou všichni poskytovatelé zdravotních služeb. 

Ministerstvo zdravotnictví vyvrací nepravdivé informace, že by hrozilo jakékoli plošné vyloučení neočkovaných dětí z kolektivu. Opatření hygienických stanic budou prováděna individuálně a na základě situace v daném zařízení. V pondělí děti mohou standardně dorazit do školy. 

Informace pro školy a školská zařízení: 

1.    V případě, že Vás (školu) rodič informuje o onemocnění černým kašlem u svého dítěte, kontaktujte hygienu 

2.    Hygiena informuje ředitele školy, jak postupovat  

3.    Škola nevylučuje žádného žáka či spolužáky z kolektivu a sama neposuzuje jejich zdravotní stav  

4.    V případě, že dítě vykazuje příznaky jakéhokoliv onemocnění, postupujte dle standardních postupů, tj. kontaktujte rodiče a doporučte návštěvu lékaře. 

Informace pro rodiče: 

1.    Vaše dítě má příznaky onemocnění kontaktujte pediatra 

2.    V případě, že Vy nebo Vaše dítě bylo v úzkém kontaktu s osobou s potvrzeným černým kašlem, bude Vás kontaktovat hygiena s dalšími informacemi. S viditelně zdravým dítětem není potřeba vyhledat lékařskou péči jen z důvodu kontaktu s nakaženým. 

3.    Pokud se já sám jako rodič cítím zdravý, není třeba vyhledat lékařskou péči ani omezovat sociální či pracovní kontakty. 

4.    Zkontrolujte, zdali je Vaše dítě očkováno a přeočkováno mezi 10. a 11. rokem proti černému kašli.  

Další informace najdete ve stanovisku České vakcinologické společnosti. 

www.mzcr.cz

Tagy článku