HCI Institute: Barometr mezi pacientskými organizacemi

HCI Institute: Barometr mezi pacientskými organizacemi
foto: www.hc-institute.org/Health Care Institute
03 / 07 / 2023

V nemocnicích a ambulancích byla téměř polovina pacientů nespokojena s poskytnutými informacemi o možnostech obrátit se na příslušnou pacientskou organizaci zaměřenou na jejich onemocnění.

Nejčastěji se pacienti dozvěděli o existenci pacientských organizací z médií (například TV, internet). Necelá třetina pacientů v nemocnicích a ambulancích byla spokojena se získanými informacemi o možnostech své léčby.


VÝSTUPY Z POSLEDNÍHO MĚŘENÍ V ROCE 2022
 NAJDETE NA ODKAZU NÍŽE

Tyto závěry vyplynuly z výsledků 2. ročníku celostátního průzkumu „Barometr mezi pacientskými organizacemi“, který realizovala organizace HealthCare Institute o.p.s. V rámci tohoto průzkumu byli od srpna do prosince roku 2022 osloveni představitelé a členové 150 pacientských organizací v České republice (zapojilo se celkem 401 respondentů). 

//www.hc-institute.org/cz/projekty/barometr-mezi-pacientskymi-organizacemi.html?utm_source=EMM&utm_medium=email&utm_content=BARpacorg12022

Zdroj: www.hc-institute.org

Tagy článku