Harrachov: Konference spinálních jednotek

23 / 04 / 2015

Specialisté ze spinálních jednotek, kteří pečují o pacienty s poškozením míchy, se sjeli do Harrachova na dvoudenní kongres.

Jak zvýšit úroveň péče o pacienty s míšním postižením? Proč je psychosociální péče o pacienty důležitou
součástí ošetření? Těmito a dalšími otázkami se budou zabývat účastníci dvoudenní konference spinálních jednotek, která se koná od čtvrtka 23. dubna 2015 v harrachovském hotelu Sklář. Hlavním letošním tématem pro 150 odborníků nejenom z Česka ale i ze Slovenska je otázka, jak pečovat o pacienty s míšní lézí v chronické fázi. „Tentokrát jsme zvolili témata zasahující hlavně do oblastí chronické fáze, kde vidíme hlavní rezervy, jinak dobře propracovaného systému. Odborné setkání je určeno pro lékaře, všeobecné sestry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty i sociální pracovníky. Společné odborné jednání přispívá pokaždé k rozšíření pohledu na současné možnosti péče o plegické pacienty,“ říká primář liberecké spinální jednotky, která je součástí traumatologicko-ortopedického centra, MUDr. Jaroslav Šrám.

Právě liberecká spinální jednotka, která patří mezi špičkové v Česku, se ujala  spolu s Českou společností pro míšní léze pořádání harrachovské konference. Svými znalostmi a zkušenostmi přispějí liberečtí odborníci šesti přednáškami zabývajícími se urologickou a ošetřovatelskou problematikou u pacientů s postižením míchy. Celkem přednesou lékaři a zdravotníci na konferenci 48 odborných přednášek.

V liberecké krajské nemocnici vznikla spinální jednotka v roce 2003 a od té doby jí prošlo 13 stovek pacientů nejenom ze spádové oblasti Libereckého, Ústeckého, Pardubického a, Královéhradeckého kraje, ale prakticky z celé České republiky.

Na 15 lůžcích spinální jednotky poskytují odborníci komplexní péči pacientům s poškozením míchy způsobené úrazem nebo nemocí. Ročně se zde setkají zhruba s 50 akutními případy pacientů s poškozením míchy a zhruba 60 plegiky s chronickými potížemi. „V poslední době můžeme pozorovat věkový nárůst primárně hospitalizovaných pacientů, kde dominují neúrazové léze míšní, například ischemického původu, z důvodu krvácení případně v souvislosti s růstem nádoru. Péče o tyto pacienty je finančně náročnější, ale především ošetřovatelsky komplikovanější s ohledem na množství přidružených onemocnění,“ dodává primář MUDr. Jaroslav Šrám.

Zdroj: nemlib.cz

779