Nemocnice Nymburk: Gynekologicko-porodnické oddělení je zpět ve svých prostorech

09 / 09 / 2016

Gynekologicko-porodnické oddělení prošlo v době, kdy se v pavilonu A budoval zcela nový výtah, odpovídající nejnovějším nárokům na bezpečnost a funkčnost, částečnou modernizací. Ta pacientkám přinesla přívětivější prostředí, tatínkům doprovázejícím maminky pohodlnější a otevřenější zázemí. V mezidobí byly pacientky hospitalizovány v čerstvě zrekonstruovaných prostorech v pavilonech B a C, ale od středy 7. září je již plně obnoven provoz v domácím pavilonu pro gynekologicko-porodnické oddělení, v pavilonu A.

„Jsem ráda, že rekonstrukce výtahu v pavilonu A nenabrala zpoždění a vše se podařilo uskutečnit v rámci stanoveného harmonogramu. Věřím, že dočasné působiště gynekologicko-porodnického oddělení nepřineslo pacientkám žádný diskomfort a chtěla bych jim, stejně tak jako personálu, poděkovat za trpělivost, s jakou k nutným změnám přistoupily, “ říká Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o.

Na gynekologicko-porodnickém oddělení došlo k výměně obkladů na porodních sálech a v místnosti příjmu, na sálech se demontovala povrchová instalace elektrorozvodů a rozvodů vody, které byly zasekány pod omítku. Zároveň se provedla úprava sprchy, kter

á slouží zaměstnancům, opravilo se komplet sociální zázemí příjmu rodiček a na řadu přišla také rekonstrukce podlahy, a to nejenom jejího povrchu, ale i rozdrolené podkladní vrstvy. Rekonstrukce v sobě zahrnovala i další technické úpravy, jako instalaci nových stoupaček, nebo takové, které do budoucna zjednoduší další případné zásahy do rozvodů v suterénu pavilonu. Moderní vzhled oddělení podtrhly i svítidla na chodbě a nový podhled.

Modernizaci gynekologicko-porodnického oddělení financovala Nemocnice Nymburk s.r.o., investorem nového výtahu bylo Město Nymburk, vlastník nemocnice. „Rekonstrukce výtahu a další úpravy v pavilonu A jistě zvýší již tak velmi dobrou kvalitu péče poskytované gynekologicko-porodnickým oddělením. Toto oddělení nymburské nemocnice vykazuje dlouhodobě velmi dobré výsledky z hlediska výkonnosti a zároveň je její jakousi vlajkovou lodí z pohledu pacientek, a já jsem velmi rád, že pomáháme nemocnicizlepšovat její prostředí a poskytované služby.  V oblasti investic se nám to daří a totéž bych chtěl popřát i paní jednatelce Havelkové v oblasti personálního obsazení,“ doplňuje Tomáš Mach, nymburský starosta.

zdroj: Nemocnice Nymburk s. r. o.

 

P1030618

 P1030610