GLOSA: MUDr. Jiří Štefánek

GLOSA:    MUDr. Jiří Štefánek
01 / 04 / 2020

Myslím, že stran COVID-19 pomalu nastává období, kdy si budeme muset nahlas určit naše cíle, protože vedení války bez konkrétních cílů nikdy nevede k vítězství. Nemohu samozřejmě mluvit za odborníky, ale vlastnosti nového koronaviru jsou podle mého názoru takové, že jeho vymizení z populace považuji za velmi nepravděpodobné.

Nebezpečnost tohoto viru spočívá paradoxně v tom, že pro většinu nakažených nebezpečný není, což umožňuje jeho tak snadné šíření. I pokud by se nám povedlo epidemii na našem území zastavit, nepochybně se to nepodaří v řadě jiných států a vzhledem k provázanosti moderního světa se takový virus bude opakovaně vracet. Zda po jeho prodělání bude existovat trvalá imunita, nevíme, stejně tak je nejisté, zda v nějaké dohledné době vznikne efektivní vakcína.

Myšlenky na nějakou formu „kontrolovaného“ (není to nicméně zcela vystihující slovo) průběhu epidemie považuji v současných ohledech za realistické, i když riskantní řešení, ke kterému se musí přistupovat velmi zodpovědně a opatrně. Cíle, které jsem zmínil na začátku, jsou z mého pohledu lékaře poměrně jasné – zabránit zbytečným úmrtím. U koronavirové epidemie nebude možné zachránit všechny nemocné, ale to nejde ani u ostatních infekčních i neinfekčních onemocnění, smrt prostě je přirozená součást života. Důležité je ale to, aby úmrtí na koronavirus (a na jakékoliv jiné choroby) nebyla v následujících měsících zapříčiněna zahlcením kapacity zdravotní péče. Abych to vyjádřil pregnantněji – nemám nejmenší problém s tím, pokud lékař těžce nemocného pacienta nepřipojí na ventilátor z důvodu, že to nepovažuje za správné a nevidí v tom pro daného pacienta benefit. Považoval bych ale za špatné, pokud by lékař pacienta nepřipojil na ventilátor jen z toho důvodu, že ten ventilátor není k dispozici. Našim cílem je se tomuto vyhnout a pokud se nám to podaří, vyhráli jsme.

www.stefajir.cz

 

Tagy článku