GLOSA MUDr. Šimon Reich: ROUŠKY ANO ČI NE? CO TO JE ZA BLÁZINEC?

GLOSA     MUDr. Šimon Reich: ROUŠKY ANO ČI NE? CO TO JE ZA BLÁZINEC?
foto: Archiv redakce/MUDr. Šimon Reich
20 / 08 / 2020

Roušky se zpomalením šíření viru mezi hostiteli (námi) bezesporu pomáhají. Profesionální (“chirurgické”) více než doma na koleni ušité látkové. U těch látkových záleží ještě hodně na tom zda a jak často je vyváříme. Jenže jádro pudla je někde jinde. My potřebujeme tu situaci s virem vyřešit!

A z principu věci existuje pouze jeden jediný způsob, jak virus definitivně porazit (tzn. buď ho zcela eradikovat anebo najet na režim, který máme nastavený u viru chřipky) a sice imunizací. Tedy nastavením našeho imunitního systému proti tomuto viru. A tohoto nastavení lze dosáhnout (opět z principu) pouze dvojím způsobem (případně kombinací): 1) nakažením a/nebo 2) očkováním.

Na vakcíně se maká. Remdesivir u těžších případů vypadá nadějně, takže máme kromě plicní ventilace něco v ruce. Špitály a další strategická a riziková místa jsou lépe vybaveni pomůckami než v březnu. Český průmysl se rovněž rozjel (přestože na něj bylo zaklekáváno - nebo mu byly přinejmenším házeny klacky pod nohy). Závažných případů je měně (absolutně i relativně) než na začátku.

Lockdown byl správný. Protože jsme neměli spoustu informací potvrzených (čínským datům nelze automaticky věřit). Nyní známe vlastnosti viru s vyšší mírou jistoty. A ukazuje se, že to je tak, jak jsme si víceméně od začátku mysleli - smrtnost velice nízká, šíření relativně snadné (snadnější než např. u chřipky) a nejohroženější jsou starší, obézní, kuřáci a polymorbidní či jinak zásadním způsobem oslabení jedinci.

Je ale na čase pohnout se dál. Pohnout se směrem k vyřešení současné situace. Nyní bychom se měli všichni nadechnout, normálně žít a (jakkoliv to zní nehezky) se trochu začít “promořovat”. Tedy vydat se švédskou cestou. Takže plošně opět roušky... za mě (když vezmu v potaz okolnosti a kontext současné situace) přehnané.

Kdybych byl ministr zdravotnictví, tak bych v tuto chvíli jejich nošení doporučil v MHD, ve vnitřních prostorech, kde je velký průtok lidí (nákupní centra) a když jsou kolem nás starší lidé a nemůžeme si udržet 2 metry odstup. Ve školách bych kromě důsledné hygieny/detinfekce neřešil vůbec nic. Roušky bych řešil spíše např. v domovech seniorů, ve věznicích, v zařízeních pro lidi bez domova atd.

Snažil bych se navýšit kapacity testování, abych měl jakž takž dobrý přehled o situaci, a zpopularizovat chytrou karanténu. A když by se to opravdu začalo vymykat kontrole, tak bych na občany více apeloval, případně bych začal o nějaké povinnosti uvažovat, pokud by tato byla legislativně možná.

Taky bych začal se zásadní reorganizací péče o COVID pozitivní pacienty (to mělo být provedeno již na začátku). Zdravotnictví musí fungovat! Jenom za dobu lockdownu byla odložena péče v odhadované hodnotě 30 mld! O chirurgické, interní, onkologické a jiné pacienty musí být postaráno co nejkvalitněji a co nejdříve!

Zdroj:

//www.facebook.com/reich.simon?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBEIUiCivdmmbG3x1jRt1DnLXafMpNdiPfNKQtq7i2XUQWYJa8zBEb0luPHK5DvdGH82UxxpDQuWcRq&hc_ref=ARTlYyh5DB3z5-h6iLejRI4frXI-wps2dmNyxIuDNFFHJCistYLvTtXoXsQ71vP8-LE&fref=nf 

Tagy článku