GLOSA MUDr Jiří Štefánek

GLOSA     MUDr Jiří Štefánek
foto: Archiv redakce/MUD
16 / 10 / 2020

Před několika dny jsem se tu, a doufám že úspěšně, pokusil vysvětlit, proč jsou testováni lidé bez příznaků. Dnes si pojďme povědět o tom, jestli lidé umírají „na“ covid, nebo „s“ covidem. Vidíte, takové zdánlivě nevýznamné předložky a jakou paseku dokážou nadělat.

Když zemřete „na“ něco, cítíte tam tu příčinnou souvislost, zatímco umřít „s“ je takové ledabylé a banální, jakoby šlo o náhodnou souhru více faktorů. A protože v krizové situaci vykazuje část populace obranné popírání a relativizaci, a protože COVID usmrcuje spíše (ovšem nikoliv pouze) jedince vyššího věku s řadou chorob, je svůdné říkat, že lidé umírají „s“ covidem a myslet to tak, že umírají na něco jiného a náhodou jim přitom z kapsy čouhá pozitivní laboratorní test.

Celý text:

//www.facebook.com/Stefajir/

Tagy článku