Gastroenterologická péče v podmínkách České republiky a Ústeckého kraje

Gastroenterologická péče v podmínkách České republiky a Ústeckého kraje
foto: kzcr.eu/Gastroenterologie
07 / 10 / 2020

„Zdraví je nejdůležitější kvalita těla“, jak již řekl řecký filozof Aristoteles. Oblastí, kde může naše tělo onemocnět, je celá řada. Jedním z medicínských oborů je gastroenterologie. Zabývá se chorobamia léčbou zažívacího traktu a patří v současné době k rychle se rozvíjejícímu oboru. Páteří oboru je tzv. digestivní endoskopie. V Česku je gastroenterologie samostatným atestačním oborem.

 

  1. Víte, že věková hranice pro koloskopii se v rámci preventivního screeningu rakoviny tlustého střeva snížila z 55 na 50 let?
  2. Víte, že náklady spojené s dezinfekcí endoskopů vzrostly desetinásobně?
  3. Víte, že 8 mladých gastroenterologů z Ústeckého kraje je členy Sekce mladých gastroenterologů, která působí pod Českou gastroenterologickou společností?
  4. Víte, že v Ústeckém kraji je jen 1 pracoviště pro podávání biologické léčby u pacientů
    se střevními záněty a jeho kapacita je již nedostatečná?
  5. Víte, že Česká gastroenterologická společnost vydává s ohledem na pandemii COVID-19 stanoviska pro odborníky i doporučení pro pacienty?
  6. Víte, že na tyto a další otázky odpovídají v následující zprávě gastroenterologičtí odborníci nejen z Ústeckého kraje?

S technickým rozvojem vyšetřovacích i léčebných metod, civilizačními chorobami i současnou epidemiologickou situací přichází v tomto oboru k řešení řada praktických otázek. Z těchto důvodů pořádá Česká gastroenterologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČGS ČLS JEP) již od roku 2016 v jednotlivých krajích naší republiky setkání s místními gastroenterology a představiteli orgánů státní správy. Diskutují zde problémy oboru gastroenterologie s dopady na pacienty, odborná témata i ekonomickou stránku péče. V současné době nechybí postupy v období pandemie COVID-19.

Podobná setkání se již v minulosti konala v Libereckém, Jihočeském, Jihomoravském, Plzeňském
a Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji mělo setkání spolu s tiskovou konferencí proběhnout na konci září. Z důvodu epidemiologické situace byla nakonec celá akce zrušena.

(Další materiály přineseme!)

Tagy článku