FTN otevřela první MOZKOVOU BANKU v ČR

FTN otevřela první MOZKOVOU BANKU v ČR
foto: www.ftn.cz/FTN - Mozková banka
23 / 06 / 2021

Česká republika má svou první MOZKOVOU BANKU (BrainBank), kterou slavnostně otevřela Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze,

Otevření proběhlo za účasti ředitele FTN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., děkana fakulty prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc, a přednostů Neurologické kliniky 3. LF UK ve FTN doc. MUDr. Roberta Rusiny, Ph.D. a Ústavu patologie a molekulární medicíny FTN a 3. LF UK prof. MUDr. Radoslava Matěje, Ph.D.

 

V rámci úzké spolupráce mezi Neurologickou klinikou 3. LF UK a Ústavem patologie a molekulární medicíny 3. LF UK ve FTN vzniklo unikátní pracoviště, které bude důležité a významné pro zlepšování diagnózy neurodegenerativních onemocnění a demencí (Alzheimerova, Parkinsonova či Huntingtonova nemoc aj.), a to díky kvalitnímu výzkumu archivované mozkové tkáně zemřelých pacientů na různé neurologické nemoci. Výsledky výzkumů pomohou ke vzniku lepších a kvalitnějších léčebných metod či k vývoji nových budoucích léků. 

 

Motto MOZKOVÉ BANKY ve FTN je „Ve zkoumání mozkové tkáně je naděje pro nemocné s demencí.“ Sloužit má právě výzkumu a hledání  léčby na závažná neurologická onemocnění typu Alzheimerova nemoc aj., kterými v Česku trpí kolem 150 tisíc lidí a jejich počet bohužel neklesá.

 

V rámci programu byla nejen samotná prohlídka prostor mozkové banky, ale i odborný výklad k práci s mozkovou tkání, který přítomným hostům přiblížil prof. Radoslav Matěj, přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny.

 

„Pokud chceme vědět lépe, co se odehrává v hlubinách alzheimerovského mozku, co je špatně u Parkinsonovy nemoci nebo proč pacienti s Huntingtonovou nemocí mají nezadržitelné mimovolní pohyby a záškuby, tak právě kvalitní výzkum je to, co velmi pomáhá,“ vysvětlil přednosta kliniky Robert Rusina.

 

„Jsem velice rád, že se nám a ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, po dlouhé době, povedlo otevřít tuto v České republice ojedinělou mozkovou banku, která bude určena pro výzkumné a vědecké účely v oblasti závažných neurologických a neurodegenerativních onemocnění. Chtěl bych ocenit pozitivní přístup jak ze strany vedení 3. lékařské fakulty UK, tak i naší Neurologické kliniky a zároveň našeho Ústavu patologie a molekulární medicíny, protože bez této kolektivní spolupráce by velice těžko mohlo dojít ke vzniku zmíněného expertního pracoviště,“ řekl ředitel FTN Zdeněk Beneš a dodal: „Naše nemocnice má velkou tradici v léčbě a diagnostice neurogenerativních onemocnění. Před dvaceti lety se tu otevřela Národní referenční laboratoř, která se věnuje například diagnostice tzv. nemoci šílených krav.“

 

„Pro mozkovou banku je velmi důležité, abychom věděli, co se v těch vzorcích mozku nachází. Nejdříve musíme udělat neuropatologické vyšetření, ke kterému stačí malé vzorky tkáně z různých oblastí mozku, a zbývá velké množství tkáně, která pro diagnózu už není potřeba, ale dosud ji nebylo možné uchovávat,“ doplnil Robert Rusina.

www.ftn.cz

Tagy článku