FNUSA Brno: Úspěch! Dva nové projekty za 12 milionů na zdravotnický výzkum

FNUSA Brno: Úspěch! Dva nové projekty za 12 milionů na zdravotnický výzkum
foto: Archiv redakce/FNUSA Brno
28 / 05 / 2020

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jako jediná nemocnice uspěla v konkurenci univerzit a výzkumných ústavů ve veřejné soutěži programu INTER-COST. Program INTER-COST finančně podporuje zapojení českých výzkumníků do evropského programu COST, který umožňuje vznik projektů a sítí evropské vědecké spolupráce.

Pod vedením prof. Roberta Mikulíka, vedoucího Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC a prof. Radima Jančálka, přednosty Neurochirurgické kliniky FNUSA a LF MU byly do soutěže podány dva projekty, díky kterým získá nemocnice více než 12 miliónů korun. Finance získané z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podpoří zdravotnický výzkum.

 

První z projektů se skrývá pod zkratkou IRIS-TEPUS (Implementation Research for Improving Stroke Care: Translation of Evidence to Patients Using Science) a Cerebrovaskulární tým FNUSA-ICRC je jeho hlavním koordinátorem. „Cílem projektu, který se orientuje na léčbu cévních mozkových příhod, je efektivnější implementace léčebných postupů založených na důkazech (tzv. evidence-based medicine) do klinické praxe v zemích východní Evropy,“ uvedl prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu. „Mezi hlavní aktivity projektu patří zmapování kvality péče o cévní mozkové příhody ve východní Evropě, kde doposud nebylo žádné měření kvality provedeno, a evidence stavu tak zcela chybí,“ dodal prof. Mikulík. „To nám pomůže v nastavení strategií pro zlepšení iktové péče a zajištění využívání evidence-based postupů tam, kde to doposud nebylo možné.“ Projekt přímo doplňuje aktivity mezinárodního projektu IRENE COST Action, na němž se podílí 60 odborníků z 30 zemí Evropy. Prof. Mikulík je jeho iniciátorem a hlavním řešitelem.

 

Druhý grant získal tým prof. MUDr. Radima Jančálka, Ph.D., přednosty Neurochirugické kliniky FNUSA a LF MU. Projekt Mapping of glioma heterogeneity and infiltration extend by MR imaging biomarkers je zaměřený na použití magnetické rezonance při studiu gliomů. Gliomy jsou invazivní nádory v mozku či míše, a i přes značné zlepšení onkologické léčby u mnoha typů rakoviny jde o stále velmi obtížně léčitelnou diagnózu. „Jedná se o nádory s heterogenním mikroprostředím, což znamená, že různé oblasti nádoru mohou na léčbu reagovat odlišně. Cílem naší studie je ověřit, jestli s pomocí různých biomarkerů získaných díky magnetické rezonanci dokážeme nádor zmapovat a najít oblasti s vysoce rizikovým chováním,“ uvedl prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D. a dodal: „To by samozřejmě umožnilo zlepšení účinnosti léčby, protože bychom dokázali zacílit chirurgické zákroky a radiační léčbu přímo na tyto rizikové oblasti.

 

Tagy článku