FN U sv. Anny Brno: Náhlá ztrátu čichu - možný symptom COVID-19

FN U sv. Anny Brno: Náhlá ztrátu čichu  - možný symptom COVID-19
14 / 04 / 2020

Chtěli bychom upozornit laickou i odbornou veřejnost, že náhlá porucha či ztráta čichu může být příznakem nákazy COVID-19. To potvrzují zkušenosti a pilotní studie nejen z Asie, ale i z řady evropských zemí.

Dle údajů ze sousedního Německa, až u dvou třetin pacientů je porucha či ztráta čichu jedním z příznaků COVID pozitivních pacientů. Navíc z referencí z Jižní Koreje, kde je realizován jeden z nejrozsáhlejších a nejorganizovanějších systémů testování, bylo prokázáno, že porucha či ztráta čichu je až u jedné třetiny pacientů s lehkým průběhem COVID onemocnění dokonce dominantním projevem koronarovirové infekce. Jinými slovy ztráta čichu může být jediným a hlavním příznakem u pacientů, kteří prodělávají koronavirovou infekci. 

S poruchou čichu se všichni setkáváme poměrně často v našem běžném životě, stejně tak ORL lékaři ve svých ambulancích. Jako přechodný symptom porucha čichu často doprovází běžnou rýmu i ostatní záněty nosní sliznice a vedlejších dutin nosních. U alergiků bývá dočasná porucha čichu jedním z příznaků zhoršení alergických projevů v oblasti horních cest dýchacích. Dlouhodobou či někdy nevratnou poruchou čichu trpí pacienti léčení pro chronické záněty dutin s nosní polypózou a rovněž pacienti po náročných operacích v ORL oblasti či komplikovaných úrazech spodiny lebeční. Pokud se však ztráta čichu objeví náhle, a není spojena s jinými běžnými projevy onemocnění sliznice nosu a vedlejších dutin nosních, především nosní neprůchodností a patologickou nosní sekrecí, je tento symptom signálem vysokého rizika koronavirové infekce. V této souvislosti je třeba upozornit, že osoby s náhlou ztrátou čichu tak mohou patřit mezi tzv. skryté přenašeče onemocnění.

Ambulantní í nemocniční otorinolaryngologové jsou o tomto problému informováni. Na stránkách odborné ORL společnosti jsou publikovány odborná doporučení a uvedeny relevantní informační zdroje (//www.otorinolaryngologie.cz/covid-19). Ve FN u sv. Anny jsme již s předstihem zajistili informovanost našeho zdravotnického personálu a vypracovali standardizovaný postup v péči o pacienty s náhlou poruchou čichu, jejichž vyšetření probíhá dle zvýšených ochranných pravidel platných pro tzv. COVID-suspektní pacienty. Rovněž jsme kontaktovali krajskou hygienu s požadavkem o zařazení symptomu „ náhlé poruchy čichu“ mezi základní symptomy infekce COVID-19  a k zajištění testování.

O koronarovirové infekci a jejích projevech budeme v následujícím období jistě slyšet mnoho nových informací. Cílem našeho příspěvku není vyvolat obavy z každého projevu běžného zánětu horních cest dýchacích, které jsou vyvolány jinými druhy virů, mají banální průběh a ani v letošním roce se nám nijak nevyhýbají. Nicméně se domníváme, že je rozumné upozornit na „náhlou poruchu čichu“, která není provázena ostatními běžnými symptomy akutního zánětu

 

horních cest dýchacích (nosní neprůchodností, nosní sekrecí, apod.) a v současném pandemickém období tento příznak považovat za možný a dokonce pravděpodobný symptom probíhající lehké formy koronarovirové infekce, která není ani tak rizikem pro Vás, ale spíše Vaše okolí a blízké, zejména osoby staršího věku a chronicky nemocné pacienty. Dokud nebudou změněna pravidla pro testování, není nutné vyhledávat lékaře, ale dodržovat obecně známá preventivní ochranná opatření včetně důsledné karantény.

Doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

Přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA

 

MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.

Primářka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNUSA

 

Tagy článku