FN Plzeň: Nový ředitel fakultní nemocnice se ujme funkce 20. srpna

12 / 08 / 2014

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček rozhodl o jmenování MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, a to ke dni 20. 8. 2014. Ministr zdravotnictví postupoval dle doporučení výběrové komise ze dne 25. 7. 2014. V komisi zasedalo 24 zástupců z řad profesních komor, odborných společností, odborových organizací, kraje a ministerstva. Do výběrového řízení se přihlásili 2 kandidáti, přičemž jeden z nich nesplňoval kritérium požadované úrovně vysokoškolského vzdělání. Komise proto hodnotila jediného účastníka.

 Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr