FN Plzeň: Nové pracoviště DIOP

29 / 08 / 2016

 
 
Fakultní nemocnice Plzeň zprovoznila oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, tzv. DIOP, které je součástí Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.
 
DIOP bude poskytovat dlouhodobou intenzivní ošetřovatelskou  péči pacientům s poruchou vědomí či pacientům se závažným onemocněním, které nevyžaduje plicní ventilaci, ale je zapotřebí dlouhodobá ošetřovatelská péče o cesty dýchací. Dá se říci, že toto pracoviště je určitým přechodem mezi poskytovanou péčí na akutním lůžku (anesteziologicko-resuscitačním nebo lůžku odborné JIP ) a lůžkem LDN nebo rehabilitačních ústavů, ale také  domácího prostředí,“ vysvětlil vedoucí lékař ARO MUDr. Lubomír Fictum a dodává, „tento typ lůžek ošetřovatelé péče dlouhodobě v naší nemocnici chyběl, bude velkým přínosem v péči o naše pacienty.
 
Pracoviště DIOP  je umístěno v pavilonu č. 54, v budově  bývalé vojenské nemocnice v borském areálu FN Plzeň a detaily jeho vzniku  popisuje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „V únoru 2015 se fakultní nemocnice přihlásila do vyhlášeného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví ČR na poskytování dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, v lednu 2016 byly zahájeny stavební úpravy v přízemním traktu pavilonu č. 54 a v prvních dnech měsíce září budou přijímáni první pacienti. Při realizaci úprav prostor došlo ke změnám, díky kterým došlo k úsporám. Původní smluvní cena 19,6 milionu byla  snížena, finální částka za dílo je 15,9 milionů korun. Vybavení (lůžka, monitory, nábytek ajn.) bylo pořízeno za 3,3 milionů.“

Oddělení dlouhodobé intenzivní péče je umístěno v budově interních oborů v  přímé návaznosti na pracoviště LDN, Sociální lůžka, Neurorehabilitační lůžkové oddělení a pracoviště fyzioterapie. Lokalita zajišťuje okamžitou dostupnost služeb laboratoře klinické biochemie, Ústavu mikrobiologie a radiodiagnostiky. O pacienty na 10 lůžcích  bude pečovat  1 lékař, vysokoškolsky vzdělaná staniční sestra se 6 všeobecnými sestrami se specializací, fyzioterapeut a 6 sanitářů.

DIOP 046

 

 

Vedoucí lékař ARO MUDr. Lubomír Fictum.

Zdroj: fnplzen.cz