FN Ostrava výrazně rozvinula specializovanou psychiatrickou péči o děti

FN Ostrava výrazně rozvinula specializovanou psychiatrickou péči o děti
foto: www.fno.cz/MUDr. Jan Uhlíř
11 / 10 / 2021

Komplexní pomoc rodinám, u jejichž dětí se projevily psychické problémy, poskytuje od začátku letošního roku Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty FN Ostrava.

Tvoří jej lékaři a psychologové Oddělení psychiatrického, ale také sociální pracovníci, speciální pedagogové a rodinná terapeutka.

Tým je právě v polovině projektového působení a za dobu svého fungování navázal spolupráci se 75 klienty. Z toho téměř polovinu tvoří nezletilé děti a mladiství a zbývající počet jsou jejich rodiče, ale také prarodiče nebo pěstouni. Tým ke každé rodině přistupuje individuálně, na základě potřeb dítěte. Smyslem týmové práce je zlepšení jeho duševního stavu, ale také celkové pohody v rodině i ve škole. Spolupráci s odborníky FN Ostrava přiblížila maminka 12ti letého Davida, která žije se synem po rozvodu sama. „Šlo to tak postupně, nejprve začala s námi spolupracovat sociální pracovnice týmu. Navázala se synem kontakt, přivedla ho k uvědomění některých věcí. Pak jsme se dostali k dětskému psychiatrovi a syn se začal zlepšovat ve škole,“ přiblížila začátek spolupráce a ocenila práci rodinné terapeutky, díky které se vztahy mezi Davidem a jeho otcem hodně zlepšily. „David si spoustu věcí uvědomil. Zvýšilo se mu sebevědomí, uvědomuje si, co chce, co nechce, na čem by chtěl zapracovat. Posouvá nás to dál. Spolupráce s multidisciplinárním týmem mě i synovi pomohla strašně moc.“

Psychiatrie / www.fno.cz

Vedoucím týmu a garantem pilotního projektu Evropské unie je atestovaný dětský psychiatr Oddělení psychiatrického MUDr. Jan Uhlíř. „V České republice jsou v tuto chvíli pouze tři takovéto dětské týmy. Za dobu kdy fungujeme se jednoznačně potvrzuje, že pomoc, která má smysl, není nikdy jen o jednom člověku a měla by být komplexní.“

Členové týmu se schází pravidelně jednou týdně a společně řeší jak klienty, kteří mají zájem o odbornou pomoc, tak už stávající rodiny. Kolem každé totiž vznikne „minitým“, tvořený odborníky z těch oborů, které rodina potřebuje. Délka poskytované péče pak závisí nejen na zdravotním stavu dítěte, ale také na přístupu rodiny k řešení nově nastalé situace.

 Psychiatrie / www.fno.cz

 

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty FN Ostrava má telefonní číslo 704 682 529 nebo e-mailovou adresu . Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, Operační program Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou. Pilotní projekt je určený pro rodiny z ORP Ostrava a po skončení projektové podpory se počítá s pokračováním jeho činnosti.

Tagy článku