FN Ostrava: Projekt „PREHAB“ pomáhá zlepšit kondici před náročnou operací

FN Ostrava: Projekt „PREHAB“ pomáhá zlepšit kondici před náročnou operací
foto: www.fno.cz/Luděk Skřipec a Irina Chmelová
13 / 04 / 2023

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava nabízí pacientům s nádorovým onemocněním jícnu, žaludku a konečníku speciální předoperační program. Jeho cílem je, aby se v průběhu chemoterapie nebo radioterapie, které operaci předchází, nezhoršila jejich fyzická kondice. Po celou dobu nastaveného režimu jsou nemocní se zdravotníky v pravidelném kontaktu.

Na projektu úzce spolupracují chirurgové, anesteziologové a onkologové. Právě oni pacientům, kteří ještě před operací absolvují chemoterapii, případně radioterapii, takzvanou prehabilitaci, doporučí. „Každý pacient prochází vstupním rehabilitačním vyšetřením, jehož součástí je mimo jiné i zátěžové testování. Tím zjišťujeme úroveň kardiorespiračních zdatností. Po skončení prehabilitačního programu měření zopakujeme,“ vysvětluje MUDr. Tomáš Hudeček z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava, kterého doplnila autorka projektu, bývalá dlouholetá primářka kliniky MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA: „Program cílí jednak na zlepšení zdatnosti pro člověka nejpřirozenějším způsobem, a sice chůzí ve středně zátěžovém tempu, a druhá část je zaměřena na posilování svalů, které budou v pooperačním období sloužit k včasné mobilizaci.“ Pacienti jsou díky telemedicíně po celou dobu neustále monitorováni a se zdravotníky kliniky v pravidelném kontaktu. „V rámci telefonických kontaktů monitorujeme jejich reakce na zátěž a snažíme se ji zvyšovat tak, aby se kondice v průběhu náročné onkologické léčby pokud možno nesnižovala, ale naopak byla lepší,“ přibližuje průběh komunikace s pacientem doktorka Chmelová. 

Mezi prvními se do projektu na doporučení onkologa zapojil Luděk Skřipec. „Řídil jsem se pokyny paní doktorky Chmelové a výsledek byl znát. Byl jsem hodně obézní. Takže jednak šla dolů váha, zhubnul jsem 12 kilo tuku, a hlavně po operaci jsem hned druhý den ráno vstal z postele a cítil jsem se výborně. A váhu si držím pořád,“ dodal optimisticky naladěný muž.

Prehabilitace je v České republice zcela nový a zatím téměř nevyužívaný koncept. „Ze zahraničních studií ale víme, že pacienti s lepší fyzickou zdatností lépe tolerují anestezii, mají menší riziko vzniku perioperačních komplikací a mají rychlejší návrat do normálního života, protože jsou fyzicky výkonnější,“ připomíná doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava. „Já pacientům vždycky říkám, že operace je pro ně olympiáda, a je proto nutné se na ni, stejně jako to dělají sportovci, co nejlépe připravit,“ uzavírá doktorka Chmelová.

www.fno.cz

Tagy článku