FN Ostrava: Porodnice získala evropskou akreditaci pro vzdělávání v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína

FN Ostrava: Porodnice získala evropskou akreditaci pro vzdělávání v oboru Perinatologie a fetomaternální medicína
foto: www.fno.cz/FN Ostrava - Porodnice získala evropsku akreditaci
29 / 01 / 2022

Zdravotníci Gynekologicko - porodnické kliniky FN Ostrava prokázali, že tato klinika patří k nejlepším pracovištím v republice.

Úspěšně prošli mezinárodním akreditačním procesem a získali oprávnění vzdělávat další odborníky ve specializaci „Perinatologie a fetomaternální medicína“, což je, laicky řečeno, komplexní péče o těhotné ženy, včetně těch nejsložitějších případů a výkonů.

 

Průběh akreditačního procesu popsal přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky FN Ostrava doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA: „Audit byl vedený v angličtině a trval celý den. Auditovali nás ti absolutně nejpovolanější. Například prezident Evropské asociace perinatální medicíny nebo prezident Evropské rady odborných společností porodnictví a gynekologie (EBCOG). Za veliké uznání považuji i skutečnost, že jsme akreditaci získali bez podmínek a na nejdelší možnou dobu 5 let.“

 

Klinika obdržela tuto evropskou akreditaci jako teprve čtvrté pracoviště v ČR. K jejímu získání byla důležitá 90ti minutová prezentace přednosty kliniky, ve které představil činnost a výsledky perinatologického centra, rozsah a spektrum péče, přístrojové a personální vybavení, vědeckou, publikační a výukovou činnost nebo strukturu seminářů či systém pravidelných rozborů složitých případů. Poté následoval detailní pohovor se dvěma lékaři kliniky MUDr. Erikou Doležálkovou a MUDr. Richardem Špačkem, kteří se připravují na specializační zkoušku, aby se mohli mimo jiné stát také dalšími školiteli.

 

Komise rovněž hovořila s šéfy spolupracujících odborností z oboru neonatologie, anestezie, genetiky, patologie, zobrazovacích metod, intervenční radiologie a fetální echokardiografie. A na závěr musel náměstek ředitele pro léčebnou péči auditorům vysvětlit, jaké mají ve FN Ostrava lékaři podmínky ke vzdělávání a k práci. „S radostí jsem poté vyslechl verdikt komisařů, kteří potvrdili, že kvalita námi poskytované péče je na té nejvyšší evropské úrovni, a že mají zdravotníci vytvořeny výborné podmínky ke vzdělávání i práci. Auditoři rovněž vyzdvihli vysokou erudici obou lékařů, kteří by se, podle jejich názoru, měli co nejdříve stát novými školiteli,“ dodal doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D.

 

Auditoři jen doporučili, aby se vedení FN Ostrava pokusilo rozšířit tým Gynekologicko – porodnické kliniky a lékaři tak získali více času na vědeckou a publikační činnost.

 www.fno.cz

Tagy článku