FN Ostrava otevřela Centrum postcovidové péče

FN Ostrava otevřela Centrum postcovidové péče
foto: www.fno.cz/FN Ostrava - postcovidové centrum
31 / 05 / 2021

O pacienty, kteří prodělali nemoc covid-19 a stále mají zdravotní problémy, se bude nově starat Centrum postcovidové péče FN Ostrava.

V provozu bude od 1. června 2021 každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin, a to v prostorách ambulantní části Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava, v pavilonu T. Pneumologové budou případné zdravotní komplikace pacientů řešit s lékaři z pracovišť, která mají s následky covidu souvislost.

Vedoucím lékařem postcovidového centra je primář Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy FN Ostrava MUDr. Bedřich Porzer, který žádá případné pacienty nového centra, aby se objednali s doporučením od svého praktického lékaře, případně specialisty, se kterým postcovidové problémy řeší. „Jde o soubor příznaků, které přetrvávají nebo se vyvíjejí i po 12 a více týdnech od vzniku onemocnění covid-19, a nejsou vysvětlitelné jinou příčinou,“ uvedl primář Porzer. Pneumologové budou problémy řešit společně s kolegy z oddělení a klinik, kterých se daný problém dotýká. „Zároveň jsme pro tyto pacienty vyčlenili u nás na lůžkovém oddělení 10 postelí, a pokud bude potřeba, jejich počet navýšíme. Od 1. června fungujeme opět v normálním režimu, což znamená, že nepřijímáme k hospitalizaci covid pozitivní pacienty. O ty bude nadále pečovat Klinika infekčního lékařství,“ doplnil primář Porzer.

Postcovidový syndrom může způsobit extrémní únavu, dlouhotrvající kašel, dušnost, bolesti na hrudi i svalovou slabost. Pacienti mohou mít zvýšenou teplotu, poruchy paměti, poruchy soustředění, změny nálad, někdy doprovázené depresí a dalšími duševními problémy. Rovněž mohou trpět poruchami spánku, bolestmi hlavy, bolestmi kloubů, bodavými bolestmi v rukou a nohou. „U řady z nich lékaři zaznamenávají také zažívací obtíže, trvající ztrátu chuti a čichu, kožní projevy různého typu nebo poruchy srdečního rytmu. Proto bude spektrum pracovišť, zapojených do nového centra, velmi široké,“ doplnil náměstek ředitele FNO pro strategii doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MBA.

Dětským pacientům, u kterých se projeví postcovidové potíže, zajistí péči lékaři Kliniky dětského lékařství FN Ostrava.

Tagy článku