FN Ostrava: Odborníci z oblasti hematologie a hematoonkologie na konferenci. Pařízkovy dny po osmadvacáté

FN Ostrava: Odborníci z oblasti hematologie a hematoonkologie na konferenci. Pařízkovy dny po osmadvacáté
foto: www.fno.cz/FNO Pařízkovy dny
23 / 03 / 2022

Odborníci z oblasti hematologie a hematoonkologie od nás i ze zahraničí přijeli do Ostravy na již XXVIII. ročník konference s názvem Pařízkovy dny. Pozvání organizátorů z Kliniky hematoonkologie FN Ostrava přijalo více než 500 hostů.

Součástí třídenního programu byla také III. Ostravská konference paliativní péče.

Odborná lékařská sekce byla převážně vedena jako interdisciplinární diskuze. Na pódiu nebyl řečnický pult, ale místa zaujali odborníci napříč obory, které s onemocněním krve souvisí. „Podstatná část přednášek naší tradiční konference byla zaměřena na oblasti, se kterými se prakticky potkáváme v našich ambulancích. Kolegy ze všech významných pracovišť v České republice letos doplnili svými vystoupeními lékaři z Regensburgu,“ uvedl za organizátory MUDr. Jaromír Gumulec, zástupce přednosty pro léčebnou péči Kliniky hematoonkologické FN Ostrava.

Pařízkovy dny / www.fno.cz

Náš program jsme zahájili Visegrádským sympoziem, na kterém více než 30 kliniků a výzkumníků ze čtyř zemí diskutovalo možnosti spolupráce v oblasti mnohočetného myelomu a buněčné terapie. Jednalo se asi o nejproduktivnější workshop za posledních 5 let s výstupem konkrétní vědecké spolupráce na 5 projektech,“ uvedl prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologické FN Ostrava.

Průběh sesterské části, kterou zaštítila Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků přiblížila Mgr. Kateřina Hašová, MBA, vrchní sestra Kliniky hematoonkologické FN Ostrava a zároveň odborná garantka sesterského odborného programu: „Hlavními tématy letos byly etické aspekty ošetřovatelství a nové trendy nejen v hematoonkologii. Naše sekce obsahovala téměř dvě desítky odborných sdělení. I my jsme se zaměřili na důležitost multioborové spolupráce a nechyběl workshop, zaměřený na praktické situace, se kterými se v naší praxi denně setkáváme.“ Nelékaře přijela pozdravit také předsedkyně onkologické sekce České asociace sester Mgr. Darja Hrabánková – Navrátilová.

Pařízkovy dny / www.fno.cz

Součástí Pařízkových dnů byla také III. Ostravská konference paliativní péče. Její odborný program zaštítila náměstkyně ředitele FN Ostrava pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MBA a svá sdělení připravili i zdravotníci z Úseku paliativní péče FN Ostrava. Významnou součástí konference byla také debata o možnostech podávávání transfuzních přípravků v domácím prostředí.

www.fno.cz

 

Tagy článku