FN Ostrava: NOUZOVÝ REŽIM JSME ZVLÁDLI I DÍKY POMOCI STUDENTŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

FN Ostrava: NOUZOVÝ REŽIM JSME ZVLÁDLI I DÍKY POMOCI STUDENTŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
foto: fno.cz/Studenti medicíny pomáhají ve FN Ostrava
16 / 05 / 2020

Studenti Ostravské univerzity výrazně přispěli ve FN Ostrava ke zvládnutí mimořádné situace, která nastala po nástupu pandemie. Pomáhali v první linii i na odděleních. V průběhu dvou měsíců se zapojilo více než 80 budoucích lékařů i dalších zdravotnických profesí. Intenzivní spolupráce FN Ostrava se studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) začala prakticky okamžitě po vypuknutí epidemie a část studentů zůstává v nemocnici stále.

Přesně si vzpomínám, že první schůzka studentů s vedením lékařské fakulty byla z jejich iniciativy, a to v pátek 13. března. Studenti nám představili svůj štáb s tím, že budou práci studentů dobrovolně a bez nároku na odměnu sami organizovat,“ vzpomíná na začátek spolupráce proděkan LF OU doc. MUDr. Václav Procházka, PhD., MSC, MBA, který působí ve FN Ostrava jako vedoucí lékař angiolinky.

 

Jeho slova potvrzuje i náměstkyně ředitele pro personální řízení FN Ostrava JUDr. Jana Pająk, která od počátku koordinovala práci studentů v nemocnici. „S paní proděkankou Závackou i panem proděkanem Procházkou jsme se dohodli, že studenti nastoupí na triážní místa, ale i na kliniky, které potřebovaly akutní výpomoc. Musím říci, že to pro nás byla obrovská pomoc. Vystřídalo se zde kolem 80 studentů, převážně budoucích lékařů a podle reakcí našich lékařů byli velmi ochotní a hlavně šikovní.“

Potřeby nemocnice se zájmem studentů koordinoval šestičlenný studentský tým, složený z členů akademického senátu LF OU. „Někteří studenti nás oslovili ještě předtím, než jsme měli konkrétní požadavky nemocnice s tím, že chtějí nastoupit hned a kamkoliv, kde to bude potřeba,“ vyzdvihla iniciativu budoucích lékařů Mgr. Michaela Škerková, doktorandka OU a jedna z členek studentského štábu. Zároveň dodala, že nikdo z nich se neptal na to, jestli za pomoc v nemocnici dostane peníze. Studenti, se kterými se vedení nemocnice během jejich práce několikrát setkalo potvrdili, že svou dobrovolnickou pomoc nabídli hlavně proto, aby pomohli nemocnici zvládnout péči o pacienty a  taky získali pro svou budoucí praxi neopakovatelnou zkušenost. „Ta komunikace s pacienty mě hodně posunula a zřejmě i ovlivnila při výběru oboru, kterému se budu chtít po medicíně věnovat,“ svěřila se po své poslední službě na triážním místě u Kliniky hematoonkologie studentka 2. ročníku Eliška Petříková.

Zapojili se také studenti Pedagogické fakulty OU. Mnozí z nich i teď pomáhají s hlídáním a doučováním dětí přímo v rodinách zdravotníků. „Na tuto nezvyklou formu pomoci mám velmi pozitivní zpětnou vazbu. Ohlasy zdravotníků jsou velmi dobré,“ zhodnotil dvouměsíční spolupráci školy s fakultní nemocnicí doc. Mgr. Tomáš Jarmara, PhD., děkan Pedagogické fakulty OU.

 

Vedení FN Ostrava rozhodlo, že zahraničním studentům, kteří pro návrat do školy potřebují negativní koronavirové vyšetření, umožní testování v jednom ze tří odběrových míst. „Jsem rád, že se díky dobré spolupráci nemocnice s laboratořemi SPADIA LAB podařilo zajistit toto vyšetření pro všechny studenty Ostravské univerzity zdarma,“ řekl Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a prorektor OU.

Myslím si, že tato krizová situace prokázala, že propojení mezi naší nemocnicí a Ostravskou univerzitou funguje bezchybně a já věřím, že to tak bude i dál,“ shrnul pomoc ze strany budoucích zdravotníků ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Více uvidíte ve videoreportáži: //youtu.be/FYYBW8CktCY.

Tagy článku