FN Ostrava: Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny absolvovali historicky první stáž zdravotníci z Drážďan

FN Ostrava: Na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny absolvovali historicky první stáž zdravotníci z Drážďan
foto: www.fno.cz/Studenti
29 / 08 / 2023

Dva zdravotníci z Univerzitní nemocnice Carla Gustava Caruse v Drážďanech, kteří jsou studenty specializačního vzdělávání v intenzivní péči, absolvovali týdenní stáž na lůžkových odděleních Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a LF OU (KARIM).

V rámci vzájemné spolupráce se jednalo o vůbec první pobyt německých nelékařských specialistů na tomto pracovišti. Studenti ostravské lékařské fakulty už před časem na stáži na drážďanské klinice byli.

Výměnné pracovní pobyty pomáhá organizovat bývalý zaměstnanec KARIM a absolvent magisterského studia v oboru specializační vzdělávání v intenzivní péči na LF OU Dimitris Jatagandzidis. „Na drážďanské klinice působím už šestým rokem. S vedením ostravského pracoviště jsem ale v neustálém kontaktu. Jsem rád, že se po několika pobytech českých studentů u nás v Drážďanech podařilo zorganizovat i stáž mých německých kolegů v Ostravě,“ uvedl muž, který pracuje na JIP a je členem šestičlenného prestižního ECMO týmu.

Drážďanská klinika je jedním z nejlepších evropských pracovišť intenzivní medicíny. Jsem moc ráda, že díky pomoci našeho bývalého kolegy tam mohou v průběhu studia naše sestry vyjíždět a seznámit se tak s tamním systémem sesterské intenzivní péče, a že se podařila i první stáž německých studentů na našem pracovišti, “ dodala PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D., vrchní sestra KARIM a zakladatelka v České republice prvního magisterského studijního programu, zaměřeného na specializační vzdělávání v intenzivní péči. A stejná pravidla platí i v Německu. „Ke studiu jsme byli přijati na základě doporučení z našeho pracoviště a našich pracovních výsledků. U vás oceňuji jiný systém organizace sesterské práce. Třeba to, že na jedné směně je jak staniční, tak i tzv. směnová sestra, a taky sestra, která se věnuje studentům, “ řekl Michael Wolf. A jeho kolega Leon Fiedler uvedl další odlišnost: „U nás vůbec nemáme sanitáře. Veškerou péči o pacienta musíme zvládat sami.“

Doktorka Zoubková dále připomněla, že díky vzájemné spolupráci mezi oběma pracovišti jsou němečtí zdravotníci pravidelnými přednášejícími na mezinárodním kongresu Colours of Sepsis, který KARIM pořádá v Ostravě vždy začátkem roku.

www.fno.cz

Tagy článku