FN Ostrava má dva nové profesory a tři nově jmenované docenty

FN Ostrava má dva nové profesory a tři nově jmenované docenty
foto: www.fno.cz/Prof. MUDr. Radim Lipina
21 / 12 / 2023

Titul profesor převzali z rukou prezidenta republiky dva dlouholetí lékaři Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Radim Lipina, Ph.D., přednosta Neurochirurgické kliniky FN Ostrava a LF OU a MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA, zástupce přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU. A další tři lékaři FN Ostrava získali akademický titul docent.

Oba nově jmenovaní profesoři spojili s FN Ostrava celou svoji profesní kariéru. Profesor Lipina nastoupil na Neurochirurgickou kliniku v roce 1995, po ukončení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přednostou byl jmenován v roce 2015. Specializuje se mimo jiné na léčbu kraniostenózy, tedy deformace lebky dítěte, k níž dochází z důvodu předčasného srůstu lebečních švů. Jako první v republice provedl například endoskopickou operaci této tvarové abnormity, s následným využitím speciální ortézy. Profesor Zeleník přišel na Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v roce 2002, po ukončení studia všeobecného lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Nyní je zástupcem přednosty této kliniky pro vědu a vzdělávání. Je mimo jiné členem týmu Centra kochleárních implantací, jeho specializací je otoneurologie. Oba nově jmenovaní profesoři působí dlouhodobě na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Na zmíněných klinikách působí rovněž i dva ze tří nově jmenovaných docentů. MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA, je primářem Neurochirurgické kliniky, MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA, je primářem Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Třetí z nových docentů - MUDr. Jiří Plášek, Ph.D. působí na Kardiovaskulárním oddělení Interní a kardiologické kliniky.

Prof. MUDr. Karol Zeleník / www.fno.cz

MUDr. Petr Matoušek / www.fno.cz

V průběhu letošního roku obdrželi titul docent také MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., primářka Oddělení klinické farmakologie a MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D., zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost Kliniky hematoonkologie.

MUDr. Tomáš Hrbáč / www.fno.cz

MUDr. Jiří Plášek / www.fno.cz

Všem kolegům k dosažení akademických titulů upřímně blahopřeji. Jsou vzorem hodným následování pro ostatní a je to také další potvrzení toho, že naše nemocnice je nejen špičkovým zdravotnickým zařízením, ale zároveň i místem, kde roste zájem lékařů o rozvoj vědy a výzkumu,“ uvedl MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava.

www.fno.cz

Tagy článku

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace