FN Ostrava: Centrum provázení slaví první narozeniny novými prostory

FN Ostrava: Centrum provázení slaví první narozeniny novými prostory
foto: www.fno.cz/FN Ostrava Centrum provázení
30 / 08 / 2021

Centrum provázení v Ostravě se po roce provozu stěhuje do nových, zrekonstruovaných prostor v přízemí Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.

Pracovnice centra jsou tak nablízku rodičům, kteří si od lékařů vyslechnou závažnou diagnózu svého dítěte nebo prožívají v souvislosti s jeho onemocněním náročné období.

 fn ostrava / www.fno.cz

Za dobu působení už pomohlo Centrum provázení (CP) ve FN Ostrava více než stovce rodičů. Byla mezi nimi i maminka Pavlína Šilerová, jejímuž druhému synovi Tobiasovi lékaři diagnostikovali Di Georgův syndrom. Do Centra provázení se rodina dostala v době, kdy byl chlapec v kritickém stavu. „Tobík se narodil v červenci 2020 se srdeční vadou, která je součástí Di George syndromu a musela být řešena operačně. V březnu tohoto roku mu byla kvůli respiračnímu selhání provedena tracheostomie. A v květnu mu pak operovali srdce na mimotělním oběhu. Vše zvládl úžasně a my jsme rádi, že má v sobě bojovníka a po celou dobu úsměv na tváři,“ svěřila se maminka. Centrum provázení je podle jejích slov úžasná pomoc pro rodiče, kteří prožívají podobné okamžiky. „Nám centrum hodně pomohlo i s výběrem nadace, která nás podporuje.“

 

Pomoc v těžkých chvílích se dostává nejen rodičům dětí se vzácným onemocněním, ale také dětí s těžkým zdravotním postižením, po vážných úrazech, se selháváním vitálních funkcí, s onkologickým onemocněním nebo dětí v multioborovém sledování. „Nabízíme své služby také rodinám malých pacientů dalších oddělení fakultní nemocnice, jako je Oddělení dětské neurologie, Oddělení neonatologie, ale jsme otevřeni spolupráci i s dalšími pracovišti, která poskytují péči dětským pacientům,“ doplnila Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. vedoucí ostravského CP.

 

O otevření Centra provázení ve FN Ostrava se zasloužil přednosta Kliniky dětského lékařství FNO doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D. spolu s primářem MUDr. Tomášem Pískovským, Ph.D. Oba výrazně podpořili vznik místa, kde se mohou rodiče cítit příjemně a bezpečně, jako by ani nebyli v nemocnici. „Od počátku jsme vybavení centra konzultovali s architektem Ondřejem Turoněm. Navrhl místnosti tak, aby prostředí působilo terapeuticky a podpůrně. Věříme, že se zde alespoň částečně rodinám od prožívání složitých situací na chvíli uleví. Důležité je, že už nemusíme soukromé informace a pocity sdílet na chodbách, pokojích či boxech. A připravili jsme i koutek pro děti,“ prozradila Iva Kuzníková.

 

Zdravotně sociální pracovnice pomáhají rodinám krátkodobě přímo během hospitalizace anebo dlouhodobě i po propuštění, když dítě zůstává v ambulantní péči. „Jako dětský pneumolog mám v péči i děti těžce nemocné, s tracheostomií či vyžadující kyslíkovou, popřípadě přístrojovou podporu. Pro
jejich rodiče je často velmi složité zajistit si všechny pomůcky nutné k domácí péči o dítě a zorientovat se v možnostech psychosociální podpory. A právě v tom je podpora Centra provázení neocenitelná.
Velkou pomocí je už pocit, že v tom nejsou rodiny samy a mají někoho, s kým mohou v klidu probrat své obavy či změnu sociální situace,“
řekla MUDr. Veronika Mohylová, která působí na Klinice dětského lékařství FN Ostrava.

Centrum provázení působí v pěti nemocnicích

Cílem Centra provázení je podpořit rodinu od chvíle, kdy se dozví nepříznivou diagnózu, přes první fáze vyrovnávání se s novou skutečností, až po předání rodiny do péče služeb dostupných z místa bydliště. Od roku 2020 rozhodla Všeobecná zdravotní pojišťovna o úhradě péče Provázení v pěti nemocnicích. Postupně se připojily i ostatní zdravotní pojišťovny. Ostravské pracoviště navazuje na činnosti stávajících center v Praze, v Brně a Hradci Králové.

„Velmi oceňujeme postoj naprosté většiny plátců zdravotní péče ke službě Provázení. Existuje významná šance rozšířit střediska Provázení i u dalších poskytovatelů zdravotní péče. Ostravská nemocnice, její vedení a vedení klinik se velmi zasloužily o vznik tolik potřebné péče dětským pacientům na severní Moravě,“ uvedl prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, zakladatel a vedoucí CP v České republice.

 

 

Počet podpořených rodin CP v ČR

CP

2020

06_2021

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

214

121

Fakultní nemocnice Hradec Králové

183

104

Fakultní nemocnice Brno

145

121

Ústav pro matku a dítě v Praze

115

107

Fakultní nemocnice Ostrava

35

100

Celkem

692

553

 

 www.fno.cz

Autorka fotografií: Beáta Kapošváry

Archiv rodiny

Tagy článku