FN Olomouc: Strategická investice do novostavby hlavní budovy za 2 miliardy dostala od ministerstva zelenou

FN Olomouc: Strategická investice do novostavby hlavní budovy  za 2 miliardy dostala od ministerstva zelenou
foto: mzcr.cz/FN Olomous graf investic
10 / 08 / 2020

Fakultní nemocnice Olomouc získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro stavbu nové hlavní budovy B a přesun klinik z nevyhovujících prostor. Cílem strategické investice ve výši 2 miliardy korun je především modernizace a soustředění maxima souvisejících provozů do optimální dispozice.

Jedná se celkově již o šestou registrovanou strategickou investici. Dalšími registrovanými strategickými investicemi jsou FN Brno, IKEM, FN Hradec Králové, FN Plzeň a Thomayerova nemocnice.

„Fakultní nemocnice Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a poskytuje zdravotní péči o děti i dospělé v celé šíři spektra lékařských oborů. Pacientům poskytuje ambulantní i lůžkovou péči v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Díky naší investici vznikne modernější pracoviště poskytující podstatně rychlejší a kvalitnější péči nemocným z široké oblasti přesahující hranice regionu,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jde již o druhou etapu dlouhodobé rekonstrukce FN Olomouc, která zásadně pozitivně změní fungování nemocnice jako celku a odstraní velkou část nevýhod nemocnic pavilonového typu. Část zdravotnických pracovišť nemocnice je v současné době umístěna v zastaralých, technicky nevyhovujících objektech, které trpí řadou nedostatků narušujících plynulý provoz. Udržení provozuschopnosti budov nemocnice zajišťuje pouze za cenu zvýšených provozních nákladů.

Nově dojde k centralizaci akutní a centrové péče k monobloku a zajištění přímé návaznosti na diagnostický, operační, resuscitační a urgentní trakt s heliportem. Navíc se podstatně zvýší kvalita diagnostického a léčebného procesu a dojde k rozvoji urgentní medicíny včetně budování centralizovaných urgentních příjmů i k centralizaci specializované a superspecializované péče.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši cca 2 miliardy korun, z toho 1,209 miliard korun bude financováno ze státního rozpočtu a 790 milionů korun bude hrazeno z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice Olomouc. Stavba je plánovaná v letech 2020–2025.

1 obrázková příloha: Uložit vše Zobrazit všechny přílo

Tagy článku