FN Olomouc: Kardiocentrum provádí pomocí mimořádných směn výkony odložené kvůli COVID-19

FN Olomouc: Kardiocentrum provádí pomocí mimořádných směn výkony odložené kvůli COVID-19
foto: fnol.cz/FN Olomouc kardiochirurgie
23 / 05 / 2020

O 200 výkonů a 450 hospitalizací oproti ročnímu plánu méně provedla I. interní klinika - kardiologická Fakultní nemocnice Olomouc do poloviny letošního května. Kvůli pandemii COVID-19 musela klinika a její kardiocentrum stejně jako ostatní zdravotnická pracoviště nemocnice odložit neakutní výkony a vyšetření.

Díky nasazení personálu a efektivní organizaci práce však I. interní klinika zrušené výkony dohání v mimořádných víkendových směnách a do konce června by měla zrealizovat všechny ty, jež byla nucena odložit.

„Musím konstatovat, že naše nemocnice se velice dobře vypořádala s koronavirovou krizí a minimálně v kardiovaskulární oblasti zůstala léčba a diagnostika i během epidemie na velmi vysoké úrovni,“ konstatuje přednosta I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA. „Nicméně jsme si vědomi toho, že nemocnice nyní potřebuje obnovit plný servis pro pacienty a naplnit počty výkonů, které logicky chybějí. Proto na naší klinice organizujeme sobotní mimořádné směny nad rámec běžných pracovních povinností. Například v sobotu 16. května jsme v rámci takové směny provedli celkem čtrnáct výkonů. „Díky pochopení a nasazení lékařů, sester a dalšího personálu se tak nadstandardně vypořádáváme se vzniklou situací, a to zejména ve prospěch samotných pacientů,“ kvituje profesor Táborský.

S výzvami, které přinesla pandemie COVID-19, bojují na I. interní klinice také díky změnám procesů a využití moderních technologií. „Musíme například upravovat ambulantní režim s ohledem na epidemiologická a hygienická opatření. Hodně dbáme na využití jednodenního režimu tam, kde je to možné. To znamená, že pacient ráno přijde a tentýž den po výkonu odchází domů. Velkým pomocníkem je pro nás moderní telemedicína, kterou krize výrazně posunula kupředu. S řadou pacientů jsme se spojili na dálku s využitím technologií, monitorovali jejich stav a rozhodovali o dalším postupu léčby a medikace. Tento systém nyní zavádějí ve spolupráci s námi rovněž na II. interní klinice - gastroenterologické a geriatrické a jednáme o jeho využití i s dalšími interními a chirurgickými pracovišti naší nemocnice,“ uzavírá Miloš Táborský.

 

 

Tagy článku