FN Hradec Králové uspěla s projektem na další rozvoj dobrovolnické činnosti

FN Hradec Králové uspěla s projektem na další rozvoj dobrovolnické činnosti
foto: www.fnhk.cz/FN Hradec Králové logo
11 / 05 / 2021

Fakultní nemocnice Hradec Králové uspěla s žádostí o dotaci v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v České republice prostřednictvím dobrovolnické činnosti. Cílem podpory je další rozvoj dobrovolnictví v nemocnicích.

„Hlavním cílem působení dobrovolníků ve FN HK je pomoc při navození psychické pohody u pacienta a rozptýlení od nemoci. Od získání dotace v programu očekáváme zintenzivnění této formy pomoci, včetně náboru dalších dobrovolníků, například akcemi na školách,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK Mgr. Dana Vaňková.

V současné době je v souvislosti s epidemií COVID-19 dobrovolnický program ve FN HK s ohledem na zákaz návštěv pacientů a epidemiologická opatření utlumen. Před vypuknutím epidemie pomáhalo na několika pracovištích nemocnice zhruba 15 dobrovolníků, především studentů vysokých škol, kteří  byli pacientům společníky u lůžka či při procházkách  v rámci areálu FN . Dobrovolníci s pacienty trávili čas především povídáním si nebo četbou.

Celkem v nemocnici od roku 2005 v rámci dobrovolnického programu působilo více než 200 dobrovolníků. Nyní od roku 2013 nemocnice na programu úzce spolupracuje s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové.

Dobrovolnickou činnost ve Fakultní nemocnici Hradec Králové organizuje nová koordinátorka dobrovolníků, kterou je Mgr. Blanka Vápeníková. V případě dotazů o možnostech spolupráce ji můžete kontaktovat na telefonech 495 832 907 nebo 722 983 019 či e-mailu: . Bližší informace o dobrovolnictví ve FN HK je možné najít na //www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/pece-o-pacienty/dobrovolnicka-pece-o-pacienty

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v České republice prostřednictvím dobrovolnické činnosti je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost. Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo celkem 13 žádostí o poskytnutí dotace.

Tagy článku