FN Hradec Králové spouští provoz Centra postcovidové péče

FN Hradec Králové spouští provoz Centra postcovidové péče
foto: fnhk.cz/FN Hradec Králové logo
19 / 01 / 2021

Fakultní nemocnice Hradec Králové spouští v těchto dnech provoz Centra postcovidové péče, které bude zajišťovat komplexní péči o pacienty, kteří prodělali onemocnění COVID - 19 a trpí obtížemi souvisejícími s tímto onemocněním.

Na práci multioborového centra se kromě pneumologů budou podílet také další specialisté z FN HK.

„Vytvořili jsme unikátní centrum, které nabídne pacientům pomoc s následky po onemocnění COVID-19 napříč různými obory od plicních lékařů, kardiologů, neurologů, psychiatrů  přes nefrology, dermatology, gastroenterology, revmatology a další až po  rehabilitační lékaře. Od začátku epidemie bylo v naší nemocnici hospitalizováno již několik stovek pacientů v poměrně vážném stavu a je proto nutné jim nabídnout kvalitní následnou péči,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

Diagnostický algoritmus a nový klasifikační systém nutný pro dlouhodobé sledování nemocných, kteří trpí post-COVID syndromem, vznikl ve Fakultní nemocnici Hradec Králové a podle profesora Paličky se stal základem pro systém ambulantní péče o tyto nemocné v rámci celé ČR. Péče o všechny nemocné s těmito obtížemi by tak měla být dostupná pro každého a to v ordinacích plicních lékařů, kterých je v celé České republice více než 400.

„Centrum, které bude sídlit v budově Plicní kliniky FN HK, bude otevřené každý všední den. Zájemci s obtížemi po prodělaném onemocnění COVID-19 mohou svůj stav konzultovat telefonicky na lince 495 836 020 a dle domluvy bude pacient objednán do našeho centra nebo mu bude navrhnut jiný postup. Před vyšetřením v centru bude nutné podstoupit základní vyšetření cestou praktického lékaře nebo specialisty, který posoudí možnou souvislost s onemocněním COVID-19 a tito lékaři je budou moci objednat do Centra postcovidové péče“  uvedl vedoucí Centra postcovidové péče MUDr. Michal Kopecký.

„Našim cílem je péče o pacienty, u nichž přetrvávají symptomy po onemocnění COVID- 19 déle než 3 měsíce a jsou v příčinné souvislosti s tímto onemocněním, a to jak po hospitalizaci, tak po ambulantní či domácí léčbě,“ doplnil MUDr. Kopecký.

Pacienti centra vyplní vstupní dotazník, kde se ptáme na různé příznaky související s onemocněním COVID-19 (dušnost, bolesti, poruchy trávení, nespavost, únava, ztráta čichu, chuti a další). Ten nám napoví, jaký máme zvolit další postup péče.  U všech pacientů bude proveden odběr krve, moči, vyšetřeny plicní funkce, EKG vyšetření a zhodnocen celkový zdravotní stav.  

Podle předběžných výsledků výzkumné studie již v roce 2020 prováděné lékaři Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové se u části pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19 objevují následné zdravotní komplikace. „ Zejména přetrvávající postižení plic nebo dolních dýchacích cest, případně onemocnění plicních cév,“ řekl přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové doc. MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D.

Tagy článku