FN Hradec Králové: Ředitelem fakultní nemocnice je ode dneška biochemik Vladimír Palička

09 / 08 / 2016

Do funkce ředitele Fakultní nemocnice Hradec Králové byl dnes (9. 8. 2016) uveden dosavadní lékařský náměstek nemocnice a proděkan místní lékařské fakulty prof. Vladimír Palička. Ve vedení tak střídá odvolaného Romana Prymulu.

vladimir palicka

 

 

 

„Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkové zdravotnické zařízení a pro toho, kdo ji vede, je to nejen velká odpovědnost, ale i velká čest,“ uvedl před svým jmenováním Vladimír Palička a dodal: „Vždy jsme patřili k vlajkovým lodím českého zdravotnictví a já udělám vše pro to,  abychom v této ‚flotile? měli i v budoucnu velmi dobré postavení.“

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c. se narodil v roce 1946 v Prostějově. Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Palackého Univerzity v Olomouci, po promoci dlouhá léta pracoval v nemocnici v Bruntále na interním, chirurgickém oddělení a následně na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 působí ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové.

V roce 2001 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. V letech 2003–2010 byl děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, v současnosti je jejím proděkanem.

Vladimír Palička je členem, popř. funkcionářem mnoha vědeckých či odborových rad a redakčních rad časopisů, jakož i vědeckých společností v oborech biochemie a klinické osteologie. Je publikačně i vědecky výrazně aktivní.

Vladimíra Paličku dnes jmenoval a do funkce uvedl náměstek ministra pro ekonomiku a přímo řízené organizace Ing. Petr Landa.