FN Hradec Králové: První dárci darovali krev v nové budově Transfuzního oddělení

FN Hradec Králové: První dárci darovali krev v nové budově Transfuzního oddělení
foto: fnhk.cz/FN Hradec Králové, Transfúzní oddělení
16 / 12 / 2020

První dárci darovali krev a krevní složky v nové budově Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Objekt za 140 milionů korun nabízí lepší zázemí pro dárce i pro personál. Původní budovu transfuzního oddělení, která již nesplňovala požadavky moderní medicíny, čeká následně demolice.

Stavba začala loni v druhé polovině srpna, kdy společnost STAKO s. r. o. převzala staveniště. „Jsme rádi, že se přes veškeré komplikace způsobené situací s COVID-19, která například komplikovala dodávky některých materiálů, podařilo stavbu dokončit. Poděkovat také musím všem, kteří se podíleli na doslova bleskovém přestěhování z původního objektu,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

 

Nový objekt, který je na fasádě označený červenou kapkou, nabízí moderní prostředí pro odběry krve a krevních složek, zázemí pro jejich zpracování a pro všechny laboratorní činnosti. „Nová  budova transfuzního oddělení splňuje nejpřísnější požadavky kladené na výrobce léčiv z lidské krve a na laboratoře oboru transfuziologie a imunohematologie,“ řekl primář Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Vít Řeháček.

Kvůli výstavbě byly dočasně přemístěny odběry plazmy do třetího patra Pavilonu profesora Bašteckého, od dneška dárci krve i plazmy směřují do nového objektu. 

Transfuzní oddělení FN HK odebírá bezpříspěvkovým dárcům krev a krevní složky, které dále zpracovává, vyšetřuje a dodává transfuzní přípravky na oddělení nemocnice, kde ji dostávají pacienti. V případě zájmu o darování krve najdete informace na www.fnhk.cz/transf

Tagy článku