FN Hradec Králové od 1. října mění provozní dobu Odběrového centra COVID-19

FN Hradec Králové od 1. října mění provozní dobu Odběrového centra COVID-19
foto: www.fnhk.cz/FN HK logo
29 / 09 / 2022

Odběrové centrum COVID-19 Fakultní nemocnice Hradec Králové od 1. října 2022 mění svou provozní dobu. Důvodem je snaha nemocnice přizpůsobit provozní dobu zájmům veřejnosti. Centrum bude v provozu každý den v týdnu, aktuální provozní dobu je možné najít na https://www.fnhk.cz/pacient-a-jeho-blizci/koronavirus-covid-19/informace-odberoveho-centra-covid-19.

Odběrové centrum COVID-19 FN HK upozorňuje na nutnost provedení rezervace k odběru prostřednicím rezervačního systému, pouze klienti indikovaní k vyšetření lékařem mohou být otestováni v provozní době i bez rezervace, ale je nutné počítat s delší čekací dobou. Testování je prováděno metodou PCR pro pacienty vyslané lékařem, který vystavil žádanku, či v režimu samoplátce. Centrum provádí také antigenní testy, ale pouze pro samoplátce.

U všech samoplátců centrum upozorňuje, že platbu je možné uskutečnit pouze platební kartou.

Odběrové centrum COVID-19 FN HK funguje jako drive-in, příjezd je vyznačen Třebešskou ulicí kolem areálu Univerzity obrany, příchod pro pěší je vyznačen od pěší i hlavní vrátnice nemocnice.

 www.fnhk.cz

Tagy článku