FN Hradec Králové: Neurochirugická klinika si letos připomíná 70. výročí svého založení

FN Hradec Králové:  Neurochirugická klinika si letos připomíná 70. výročí svého založení
foto: www.fnhk.cz/FN HK logo
07 / 06 / 2022

Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, která vznikla v roce 1952 jako první neurochirurgická klinika v celém tehdejším Československu, zajišťuje neurochirurgickou léčbu onemocnění mozku, míchy a páteře především pro pacienty z Královehradeckého kraje.

Asi jedna třetina pacientů přichází ke specializované léčbě z ostatních krajů ČR a ze Slovenské republiky. Klinika ročně provede více než 10.000 ambulantních vyšetření, přes 2000 pacientů podstoupí každoročně na klinice operaci.

„V posledním desetiletí registrujeme nárůst operací pacientů s degenerativním onemocněním páteře. Podílí se na tom řada faktorů, jako je zlepšená diagnostika pomocí magnetické rezonance, která je stále dostupnější. Dále na to má vliv kontinuální rozvoj chirurgických přístupů k páteři, zvláště těch méně invazivních“, uvedl přednosta kliniky doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. Podle odborníků budoucnost oboru směřuje ke stále většímu zapojení navigovaných robotických zařízení při páteřních operacích nebo k častějšímu využití telemetrie umožňující neurochirurgům získávat informace o pacientovi v průběhu léčby, tak jak dnes vidíme například u terapie hydrocefalů.

Neurochirurgická klinika FN HK se věnuje celému spektru chirurgicky řešitelných neurologických onemocnění centrální a periferní nervové soustavy. Je nedílnou součástí specializovaných komplexních center, a to jak neuroonkologického, cerebrovaskulárního a traumatologického. Klinika úzce spolupracuje při léčbě svých pacientů s dalšími obory, např. s radiologií, onkologií, stomatochirurgií, otorinolaryngologií a patologií.

Ambulantní provoz je na klinice zajištěn ve třech ambulancích, které slouží jak pro akutní případy, tak i pro plánovaná vyšetření ve specializovaných poradnách. Klinika nabízí pacientům celkem 52 standardních lůžek na třech odděleních pro dospělé, 6 lůžek na dětském oddělení a 11 lůžek na jednotce intenzivní péče. Personál kliniky zajišťuje nepřetržitou konziliární činnost nejenom pro královéhradecký region, ale v čase ústavní pohotovosti navíc i pro Pardubický kraj a Vysočinu.

Operační provoz kliniky je zajišťován na třech operačních sálech, které jsou vybaveny moderní technikou. Jedná se například o operační mikroskopy, ultrazvukové aspirátory, laser a zařízení pro endoskopické operace, ať už jsou používány k výkonům na mozku nebo na páteři.

„Významným pomocníkem na operačním sále je počítačová navigace, které ve spojení s operačním mikroskopem a peroperačním ultrazvukem umožňuje neurochirurgovi přesnou orientaci v operačním poli. V současné době rozšiřujeme využití počítačové navigace i na složitější instrumentované páteřní operace. Postupně zdokonalujeme miniinvazivní neurochirurgické přístupy, které pro pacienta znamenají šetrnější léčbu s kratší dobou hospitalizace. Samozřejmostí je monitorování nervových funkcí elektrofyziologickými metodami během výkonů, což nám umožňuje operovat radikálně a přitom pro pacienty bezpečně“, dodal přednosta Česák.

Neurochirurgická klinika FN HK zajišťuje také výuku studentů všeobecného a stomatologického směru Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Klinika v rámci edukačních aktivit každoročně pořádá postgraduální kurz pro mladé neurochirurgy z České a Slovenské republiky se zapojením našich i zahraničních lektorů. Neurochirurgická klinika patří rovněž k významným výzkumným pracovištím v daném oboru. Spolupracuje na aktuálních výzkumných tématech nejenom s ostatními klinickými obory, ale i například s výzkumnými ústavy CEITEC, Akademií věd ČR nebo Technickou Univerzitou v Liberci.

Historie neurochirurgie ve FN HK sahá do roku 1951, kdy vzniklo v rámci přestavby budovy chirurgie nové neurochirurgické oddělení s kapacitou 44 lůžek. To se stalo v roce 1952 základem pro vznik první samostatné neurochirurgické kliniky v ČR, v jejímž čele stál profesor Rudolf Petr. Již v této době měla hradecká klinika jako první ve fakultní nemocnici speciálně vybavené operační sály, vlastí intenzívní péči a kromě toho i specializované laboratoře, neurohistopatologickou, elektrofyziologickou a později i biochemickou.

V roce 1971 byla otevřena nová budova Neurochirurgické kliniky FN HK, která v rámci Evropy patřila v té době mezi nejmodernější zařízení svého druhu. První instalovaný CT přístroj v roce 1978 znamenal pro neurochirurgy obrovský technologický pokrok v diagnostice mozkových patologií. Součástí neurochirurgické kliniky se stal v roce 1984 Ústav experimentální neurochirurgie, který svým výzkumným zaměřením doplnil již tak komplexní budovu. 

 www.fnhk.cz

Tagy článku