FN Hradec Králové: Klinika urgentní medicíny zajišťuje kromě péče o akutní pacienty i vzdělávání

FN Hradec Králové: Klinika urgentní medicíny zajišťuje kromě péče o akutní pacienty i vzdělávání
foto: www.fnhk.cz/FNHK logo
29 / 05 / 2022

Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové vznikla na začátku letošního roku transformací oddělení urgentní medicíny.

Zajišťuje kromě komplexní péče o akutní pacienty, také pregraduální výuku i specializační vzdělávání lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti urgentní medicíny. Klinika je v rámci České republiky unikátním pracovištěm.

„Každý den je na naší klinice ošetřeno průměrně na 130 pacientů s různými zdravotními problémy, kteří jsou buď přímo ošetřeni či odesláni na další specializovaná pracoviště v nemocnici. Důležitou součástí naší práce je vzdělávání dalších zdravotníků v oblasti urgentní medicíny, které je zásadní pro další zvyšování úrovně poskytované urgentní péče v celé České republice,“ uvedl přednosta kliniky a lékařský náměstek FN HK doc. MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS.

V oblasti pregraduální výuku studentů medicíny klinika úzce spolupracuje s Katedrou interních oborů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Lékaři kliniky se podílí především na výuce formou simulační medicíny v prostorách moderního Simulačního centra lékařské fakulty. Kromě toho klinika spolupracuje na výuce i s Katedrou chirurgie a Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Klinika je také akreditovaná pro lékařů ve specializačním oboru Urgentní medicína, zároveň je jediným pracovištěm v rámci České republiky, které má na lékařské fakultě akreditován obor Urgentní medicína. Dále se klinika ve spolupráci s Katedrou interních oborů LF UK v HK podílí na organizaci kurzu Akutní interní stavy pro mladé lékaře.

Klinika urgentní medicíny zabezpečuje odbornou výuku a praxi středoškolských a vysokoškolských studentů v nelékařských oborech praktická sestra, diplomovaná všeobecná sestra a zdravotnický záchranář. Dále se klinika podílí na teoretické i praktické výuce v oboru Specializační vzdělávání v intenzivní péči pro všeobecné sestry, pro které má udělenou akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zaměstnanci kliniky zajišťují organizaci kurzů Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS®) a Advanced Trauma Life Support (ATLS®). Jedná se o mezinárodně licencované kurzy zaměřené na péči o závažně poraněné pacienty. Na výuce se podílí zkušení instruktoři z celé České republiky.

Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové se dnes připojila k Mezinárodním dni urgentní medicíny (Emergency Medicine Day), který připomíná důležitost této oblasti zdravotnictví pro pacienty. Práci kliniky v oblasti vzdělávání přibližuje několik posterů umístěných v přízemí budovy Emergency. Více informací o Mezinárodním dni urgentní medicíny je možné najít na www.emergency-day.org

 

Tagy článku