FN Hradec Králové ambulantně ošetřila zhruba 200 uprchlíků z Ukrajiny

FN Hradec Králové ambulantně ošetřila zhruba 200 uprchlíků z Ukrajiny
foto: www.fnhk.cz/FN HK logo
07 / 04 / 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové ošetřila od zahájení válečného konfliktu na Ukrajině přibližně dvě stovky ambulantních pacientů z této země, zdravotní stav zhruba 30 z nich si vyžádal hospitalizaci.

Pacientům z Ukrajiny slouží v areálu nemocnice čtveřice UA pointů, na kterých se jim dostává potřebné akutní a primární péče, případně jsou odesíláni na další pracoviště.

„Lidé prchající před válkou z Ukrajiny přicházejí s nejrůznějšími zdravotními problémy, to spektrum je poměrně široké, nejčastěji se jedná o akutní problémy, například drobná poranění, nevolnost či bolesti zubů. Péči samozřejmě zajišťujeme i pro pacienty, u kterých je s ohledem na jejich diagnózu nutno pokračovat například v onkologické léčbě. Hospitalizovali jsme i pacienty s psychickými problémy,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Podle lékařského náměstka FN HK a přednosty Kliniky urgentní medicíny MUDr. Jaromíra Kočího, Ph.D., FACS počet pacientů z Ukrajiny postupně narůstá, stále se však jedná o jednotlivé případy denně. „Veškerá péče se uskutečňuje v rámci běžného provozu nemocnice, pořadí je stanovováno podle medicínské naléhavosti,“ uvedl Kočí.

Pacienti z Ukrajiny najdou akutní a primární péči na UA pointech na několika pracovištích nemocnice. Dospělí pacienti najdou pomoc v budově Emergency Fakultní nemocnice Hradec Králové, v případě potřeby péče v rámci jiných odborností bude další péče naplánována. Stejné to je u dětských pacientů, kteří akutní a primární péči mají zajištěnu v budově Dětské kliniky FN HK. Těhotné ženy z Ukrajiny mohou směřovat přímo na Porodnickou a gynekologickou kliniku FN HK, ostatní ženy s gynekologickými problémy zamíří nejdříve na Emergency. Stomatologická péče je poskytována na akutní ambulanci Stomatologické kliniky FN HK, v mimopracovní dobu v rámci stomatologické pohotovosti Královéhradeckého kraje.

Tagy článku