FN Hradec Králové: 20. výročí Léčebny návykových nemocí v Nechanicích

09 / 12 / 2016

Česká republika je tradičně na vrcholech žebříčků v spotřebě alkoholu. Konzumaci alkoholu s vysokým rizikem závislosti nebo již závislostí na alkoholu představuje 5 – 8 % české populace, tj. 450-700 tis. dospělých osob. Alarmující je tolerance k pití nedospělých mladých lidí – alkohol ochutnalo téměř 78 % dětí mladších 15 let, nejčastěji z rukou rodičů. Alkohol zůstává nejčastěji zneužívanou návykovou látkou v České republice. Asi 5 % lidí, kteří pravidelně pijí nadměrné dávky alkoholu, se po čase stává závislými na alkoholu.Unknown-9

Při odvykání od alkoholu jsou typickými příznaky třes rukou nebo i celého těla, pocení, zažívací potíže, zvýšení krevního tlaku, úzkostná a pokleslá nálada, nespavost. V tomto stadiu již má postižený člověk zpravidla velké problémy v mnohých oblastech života. Nutkavá touha prožívat znova a znova příjemný účinek své návykové látky, udržuje problém navzdory zcela zřejmým negativním důsledkům s dlouhodobým dosahem na život postiženého. Závislý člověk málokdy zvládne přestat užívat svou návykovou látku sám, potřebuje odbornou pomoc.

Jedním ze specializovaných pracovišť pro léčbu závislostí je Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, která je detašovaným pracovištěm Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Svůj provoz zahájila dne 02. 12. 1996 a letos tedy slaví 20. výročí fungování. Léčebna je jediným zařízením v Královéhradeckém kraji, které poskytuje dobrovolnou ústavní léčbu pro muže i ženy závislé na alkoholu, nelegálních drogách, tlumivých lécích či patologickém hráčství. Umožňuje léčbu nejen pacientům ze spádové oblasti, ale i z celé České republiky. Léčebna má 56 lůžek, z toho 6 lůžek na příjmovém detoxifikačním oddělení a 50 lůžek na dvou odděleních komunitní léčby.

V LNN Nechanice průběrně ročně léčí 280 pacientů (poměr mužů k ženám je 2:1). Přibližně 60 % z pacientů se léčí se závislostí na alkoholu, zbylých 30 – 35 % se závislostí na nelegálních drogách, 5 – 10 % se závislostí na lécích a s patologickým hráčstvím.

LNN Nechanice sleduje efektivitu svého léčebného programu. „Po půl roce od propuštění z léčby abstinuje bez přerušení 61% pacientů, po roce 53 % pacientů a po 2 letech 53 % pacientů. Celosvětově se od ústavní léčby závislostí očekává, že průměrně 1/3 pacientů bude abstinovat, 1/3 bude střídavě abstinovat a recidivovat a poslední 1/3 nebude abstinovat vůbec. Z toho pohledu je efektivita terapeutického programu naší léčebny vysoce nadstandardní,“ říká MUDr. Jela Hrnčiarová, vedoucí lékařka LNN Nechanice.

20. výročí si léčebna připomeneme neformálním komorním setkáním dne 01. 12. 2016 na půdě léčebny se současnými i bývalými pacienty a také zaměstnanci. Odborná část slavnostního programu bude prezentována na semináři psychiatrické kliniky.