FN Hradec Králové: 100. urologická robotem asistovaná operace ve FN

07 / 02 / 2017

Lékaři Urologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové provedli 100. urologickou robotem asistovanou operaci. Zkušenosti potvrdily velké výhody robotického operačního systému. Jsou to především dostupnost složitých částí lidského těla, přesnost, nižší krevní ztráty, zkrácení hospitalizace a doby rekonvalescence. Díky těmto výhodám i zkušenostem ze zahraničí vidí lékaři budoucnost využití „robota“ i pro další obory, jako je gynekologie, chirurgie a dále také cévní chirurgie, kardiochirurgie, případně ORL.vyber FNHK robot

V urologii je hlavní využití robota pro odstranění ohraničeného karcinomu prostaty (tzv. radikální prostatektomie). Nádory prostaty jsou nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů. V roce 2016 bylo v ČR 6 500 nových případů, z toho téměř pět tisíc v počátečním stádiu (tzv. lokálně ohraničených) a tedy léčitelných. „Trend počtu nových případů je rostoucí, na druhou stranu počet úmrtí neroste (viz graf níže). To znamená, že úspěšnost léčby roste. Přispívá k tomu i vysoce účinná robotická operační léčba. Roboticky se v České republice operuje přibližně 30 % nádorů prostaty. Na naší klinice již plánujeme pouze robotem asistované výkony. V západní Evropě nebo v USA operují i více než 80 % těchto případů roboticky a dosahují díky tomu i nižší mortality,“ říká doc. MUDr. Miloš Broďák Ph.D., přednosta Urologické kliniky FN HK.

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové bylo v roce 2016 provedeno 96 robotických radikálních prostatektomií. V roce 2017 se plánuje provést 160 operací prostat a dále 20 resekcí ledvin, 40 gynekologických a 30 chirurgických robotických operací.

Zkušenosti z provedených operací potvrdily výhody využití robotického systému. „Za největší výhody považuji přesnost, díky dobré pohyblivosti operačních nástrojů a 3D zobrazení s vysokým rozlišením. Díky tomu jsme rychlejší, snižují se krevní ztráty, zmenšují jizvy, riziko infekce a dalších komplikací. Doba následné hospitalizace se v průměru zkrátila z 8 na 5 dní,“ vysvětluje docent Broďák.

Robotický operační systém také umožnuje lepší přístup do míst hluboko uvnitř lidského těla a provádění přesných zákroků i v blízkosti důležitých orgánů, cév nebo nervů. To předurčuje jeho využití na složité onkologické operace prostaty, rekta nebo dělohy. Dále přibydou operace ledvin, cévní a kardiochirurgické operace. Budoucnost má tento systém díky své možnosti velmi přesné a detailní preparace a rekonstrukce tkání pro velmi složité části lidského těla v oblasti pánve nebo krku.

Robotický systém daVinci je víceramenný operační systém, který simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzoly, vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu třírozměrně operační pole, ovládá pomocí joysticků nástroje v „rukách” robota, které přes miniaturní vpichy v kůži pacienta velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta.

Zdroj: fnhk.cz

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace