FN HK vyčleňuje desítky lůžek pro pacienty s podezřením na COVID-19

FN HK vyčleňuje desítky lůžek pro pacienty s podezřením na COVID-19
24 / 03 / 2020

Fakultní nemocnice Hradec Králové zahájila vyčleňování observačních lůžek pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19. Tato lůžka budou sloužit pro pacienty do doby potvrzení či vyloučení onemocnění, následně budou pacienti přeloženi buď na Kliniku infekčních nemocí FN HK nebo na odpovídající klinické pracoviště. Na Klinice infekčních nemocí FN HK je v izolaci umístěn první pacient s pozitivním testem na COVID-19. Pacient je ve stabilizovaném stavu.

„Jedná se vyčlenění několika desítek lůžek, které umožňují režim izolace pro pacienty s různými typy onemocnění, u kterých se čeká na výsledky testů na COVID-19. Vytvořením těchto lůžek chceme zajistit maximální ochranu ostatních pacientů i zaměstnanců nemocnice,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Fakultní nemocnice Hradec Králové přijala v souvislosti s epidemií COVID-19 rozsáhlá opatření, zastavila plánované neakutní operace či omezila provoz odborných poraden. Na většině pracovišť platí zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.

Od středy 18. března funguje před vjezdem do areálu nemocnice odběrové místo, které provádí testy nemocných s podezřením na COVID-19, které k vyšetření doporučila Krajská hygienická stanice, infektologové či praktiční lékaři. I nadále zůstává v provozu odběrový tým, který vzorky odebírá přímo u pacientů. Testování pro samoplátce není v tuto chvíli možné.

Nemocnice v minulém týdnu provozovala Dětský klub pro děti zaměstnanců FN HK. Od dnešního dne je zajištěna péče o děti zaměstnanců díky spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Magistrátem Města Hradec Králové v MŠ Kamarád a v ZŠ Bezručova.

FN HK děkuje v souvislosti se současnou situací medikům Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a budoucím sestrám, kteří pomáhají přímo na jednotlivých pracovištích nemocnice. Poděkování patří také studentům Univerzity Hradec Králové, kteří pomáhali se zajištěním provozu Dětského klubu, několik i nadále pomáhá individuálně s hlídáním dětí zaměstnanců.

Velké díky patří také všem lidem, kteří se zapojili do šití textilních roušek, kterých FN HK v posledních dnech získala několik tisíc. Roušky nemocnice využila pro dovybavení zaměstnanců a pacientů nemocnice, kteří vlastní roušky nemají. Tím nemocnice může  ušetřit ochranné pomůcky, které by mohla nutně potřebovat v následujících dnech a týdnech v péči o pacienty ve velmi vážné stavu.

Tagy článku