FN Brno zpřísní vstupy do areálů nemocnice

FN Brno zpřísní vstupy do areálů nemocnice
foto: fnbrno.cz/FN Brno měří teplotu
05 / 10 / 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací budou platit u všech vstupů do Fakultní nemocnice Brno zpřísněná hygienická opatření, dojde také k omezení vstupu do areálu.

Počínaje dnem pondělí 5. října 2020 se vstupy mění takto:

 fn brno tto/ fnbrno.cz

Areál Bohunice:

  • Vrátnice z ulice Kamenice („hospodářská“ a „čistá“) budou sloužit pouze pro vjezdy a výjezdy automobilů, nikoliv jako vstup pro pěší.
  • Vstup z ul. Jihlavské bude pouze pro pěší a pouze zaměstnance FN Brno. Průchod bude prostřednictvím čipové karty zaměstnance. Průchod pro veřejnost uzavřen.
  • Vstup z ul. Netroufalky (od kampusu) bude oddělen pro veřejnost a zaměstnance a dárce krve. Měřit teplota se bude pouze pacientům a veřejnosti, volný vstup mají zaměstnanci a dárci krve. Dárci krve, kteří jdou na odběr, budou vpouštěni vrátným přímo brankou pro zaměstnance přes vrátnici Netroufalky. Teplota jim bude měřena až na TTO.

 

Dětská nemocnice:

  • Vstup do areálu z ul. Černopolní hlavní bránou bude oddělen zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro veřejnost. Zaměstnanci vstupují levou brankou z pohledu vstupu, pacienti a doprovod vstupují pravou brankou.
  •  Při zhoršené epidemiologické situaci se začne měřit teplota pacientů i doprovodu termokamerou.
  • Vjezd vozidel do areálu Dětské nemocnice je také hlavním vstupem z ulice Černopolní.

 

Porodnice Obilní trh:

  • V pracovní době vstupují všichni chodící pacienti do areálu Porodnice hlavním vchodem z Obilního trhu. V prostorách u Centrální evidence pacientů, je osobám změřena teplota termokamerou.
  • V mimopracovní době vstupují pacienti do areálu Porodnice bočním vchodem vrátnicí z ulice Údolní. Zde je i vjezd všech vozidel do areálu. U vrátnice se teplota osobám neměří a pacienti jsou odesíláni na příjmovou ambulanci. Teplota je jim měřena až tam.
  • Všichni zaměstnanci vstupují do areálu Porodnice na Obilním trhu bočním vchodem vrátnicí z ulice Údolní.

Zdoj: www.fnbrno.cz

Tagy článku