FN Brno: Nová porodnice získala registraci od Ministerstva zdravotnictví ČR. Bude nejmodernější ve střední Evropě

FN Brno: Nová porodnice získala registraci od Ministerstva zdravotnictví ČR. Bude nejmodernější ve střední Evropě
foto: fnbrno.cz/FN Brno - vizualizace nové porodnice
23 / 06 / 2020

Fakultní nemocnice Brno získala v polovině června 2020 registraci od Ministerstva zdravotnictví ČR pro výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky v bohunickém areálu. Klinika je největším porodnickým zařízením svého typu v České republice, ročně se zde narodí přes 6 000 dětí.

Cílem strategické investice ve výši 1,95 miliardy korun je především sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek. Vznikne tím pracoviště, které bude nejmodernější ve střední Evropě a na evropské špičce rozsahem poskytované zdravotní péče.

 

„Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno zajišťuje komplexní regionální porodnickou, gynekologickou, onkogynekologickou a vysoce specializovanou péči v oblasti perinatální medicíny a asistované reprodukce a je dominantním poskytovatelem této péče na území Jihomoravského kraje, nicméně je klíčová i v rámci celé republiky. Investicí vznikne nejmodernější pracoviště ve střední Evropě. Zatímco řada ministrů přede mnou tuhle investici jen slibovala, nám se ji podařilo dotáhnout do fáze, kdy ji nemocnice může konečně začít skutečně připravovat a poté realizovat. Finanční prostředky máme na investici vyčleněny,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V současnosti je Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU (GPK) dispozičně rozdělená na Pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu a Nemocnice Bohunice. Obě organizačně a provozně na sobě velmi závislá pracoviště jsou od sebe vzdálená cca 7 km. Zatímco pracoviště umístěné v areálu Bohunice využívá přímou vazbu na další kliniky a oddělení v rámci FN Brno, pracoviště v areálu Obilní trh tuto vazbu nemá, a jsou zde proto umístěna i další potřebná „detašovaná“ pracoviště navazujících klinik (ARO, Centrální sterilizace, Interní ambulance, Radiologická klinika atd.).

„Umístění GPK na dvou pracovištích je pro její provoz značně komplikované, dlouhodobě provozně a personálně neudržitelné. Zásadní přínos výstavby GPK je dosažení vyšší efektivity při poskytování zdravotní péče sloučených pracovišť. V rámci předkládaného projektu se obě pracoviště GPK přesunou a spojí v jeden kompaktní a funkční celek s návazností na komplexnost bohunického areálu FN Brno,“ uvedl ředitel FN Brno prof. Jaroslav Štěrba.

Po dokončení projektu bude výrazně zvýšen zejména komfort pacientek na jednotlivých lůžkových odděleních. Maximální komfort bude zajištěn díky navrženým stavebním dispozicím jednotlivých pokojů, které budou tvořeny dvou a jednolůžkovými pokoji, vždy s přidruženou sociální buňkou - toaleta, sprcha a umyvadlo. V objektu nové Gynekologicko-porodnické kliniky bude zajištěna řízená výměna vzduchu, a to včetně korekce teplotních parametrů dle individuálních potřeb klientek.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši 1,95 miliard korun, z toho 1,365 miliard korun bude financováno ze státního rozpočtu a 585 milionů korun jde z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice Brno. Stavba je plánovaná v letech 2023-2025.

Tagy článku