FN Brno a LF MU budou v novém projektu zkoumat zdravotní stav pacientů s koronavirem

FN Brno a LF MU budou v novém projektu zkoumat zdravotní stav pacientů s koronavirem
17 / 04 / 2020

Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta MU připravily unikátní projekt, který si klade za cíl sledovat zdravotní stav pacientů s nemocí COVID-19. Mohou se do něj zapojit pozitivně testovaní z Jihomoravského kraje starší 18 let, kteří vyjádří souhlas. Pravidelné telefonické konzultace s lékaři jim umožní odborné posouzení aktuálního zdravotního stavu a lékařům poskytnou data o průběhu a vývoji nemoci.

„Sledování dobře definované populace v Jihomoravském kraji poskytne cenná a validní data, která budeme moci extrapolovat na celou českou populaci, což je důležité, neboť choroba teoreticky může probíhat u různých etnik různě,“ uvedl předseda Pracovní skupiny projektu a přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

 

 „Hlavním cílem projektu je tedy pravidelné vzdálené zjišťování zdravotního stavu COVID-19 + osob se zaměřením na plicní příznaky onemocnění s cílem zvýšení kvality života a redukce morbidity (nemocnosti) a mortality (úmrtnosti) v důsledku onemocnění. Pokud dojde ke zhoršení stavu, pak lékař zajistí pacientovi ošetření v nemocnici. Dílčím cílem je popsat přirozený průběh nemoci a specifikace rizikové populace ohrožené vznikem intersticiální pneumonie a vypracování metodiky časné detekce v reálných podmínkách stávajícího zdravotního systému,“ dodává prof. Mayer. 

 

Nábor pacientů bude probíhat již při odběru vzorku, kdy bude nabídnuta vyšetřovaným osobám možnost zapojení se do projektu. Informace, které pacienti v rámci telefonických konzultací sdělí lékaři, pak budou kontinuálně zaznamenávány a vyhodnocovány až do vyléčení (v případě potíží i déle), s možností následné klinické evaluace zdravotního stavu v horizontu půl roku až jeden rok. Veškerá data budou sbírána do lokálních zabezpečených databází, které budou pravidelně předávány pro účely centrálního zpracování a vyhodnocení dat.

 

Řešitelem pilotního projektu je Fakultní nemocnice Brno a spolupracuje na něm Národní screeningovém centrum (NSC) Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a zainteresovaní poskytovatelé zdravotních služeb Jihomoravského kraje. Projekt odborně zajišťuje multidisciplinární 14čelnná Pracovní skupina, jejíž součástí jsou lékaři FN Brno specializovaní na hematoonkologická a plicní onemocnění, infekční choroby, geriatrii, intenzivní medicínu nebo radiologii, zástupci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a Národního screeningového centra ÚZIS ČR.

Zdroj: fnbrno.cz

Tagy článku