Fakultní nemocnice Ostrava omezí některé plánované operace

Fakultní nemocnice Ostrava omezí některé plánované operace
foto: Archiv redakce/FN Ostrava logo
14 / 10 / 2020

V důsledku zvyšujícího se počtu hospitalizovaných covid pozitivních pacientů a poklesu počtu činných zdravotníků, přistoupilo dnes vedení Fakultní nemocnice Ostrava k omezení a odložení plánovaných operačních výkonů, které nevyžadují následnou akutní intenzivní péči.

„Pacienti, u kterých dojde k odložení operace, budou předem informováni. Zdůrazňuji, že jde o omezení jen těch plánovaných výkonů, které nijak neohrožují život ani zdraví pacientů. Péče o pacienty v akutním stavu a o onkologické pacienty bude dál pokračovat bez omezení,“ ujistil ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Aktuálně je ve fakultní nemocnici hospitalizováno celkem 56 covid pozitivních pacientů, většina je umístěna na Klinice infekčního lékařství. Devět z nich je ve vážném stavu na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), přičemž pět pacientů je připojeno na umělou plicní ventilaci a jeden i na mimotělní oběh, tzv. ECMO.

Z důvodu nárůstu počtu covid pozitivních pacientů byla již zprovozněna celá budova COVID1, kde za standardního režimu sídlí Klinika infekčního lékařství a Kožní oddělení. Hospitalizovaní pacienti s jinými infekcemi a pacienti s kožními nemocemi byli přemístěni na ostatní kliniky nemocnice.  Lůžková kapacita se postupně navyšuje tak, jak přibývá počet pacientů. Pro covid pozitivní pacienty byla také vyhrazena už dvě oddělení na KARIM.

Stále se bohužel zvyšuje i počet zaměstnanců, kteří jsou buď v karanténě a na nemocenské nebo po uzavření základních škol na OČR. Celkově se jedná o více než 100 zaměstnanců. Stávající personál tak musí nejen zabezpečit chod na svých domovských odděleních, ale posiluje i týmy, které se starají o covid pozitivní pacienty. „Přijmeme posily na dočasnou výpomoc, například na Chirurgické klinice, Interní klinice, Klinice dětského lékařství a dalších,“ vyzývá proto ředitel Havrlant dobrovolníky z řad zdravotníků a studentů zdravotnických škol, aby pomohli nahradit chybějící personál na ne-covidových pracovištích.

Tagy článku