Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Jmenování nového ředitele

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: Jmenování nového ředitele
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
29 / 03 / 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se na základě doporučení výběrové komise rozhodl jmenovat k 1. dubnu ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Jana Votavu.

MUDr. Jan Votava, MBA je dlouholetým zaměstnancem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v posledních letech působil jako náměstek pro léčebnou péči. I s ohledem na tento fakt pan ministr na osobním jednání sdělil vítězi výběrového řízení svoji představu o řízení organizace.

„Sdělil jsem budoucímu panu řediteli, že má představa je velmi jasná. Chci, aby byly ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady nastaveny jasné řídicí struktury. Předpokládám, že pan ředitel provede revizi v managementu organizace a obklopí se spolupracovníky, kteří mu pomohou realizovat jeho úkoly. Jde především o udržení stabilní ekonomiky, nastavení řízení lidských zdrojů, nastavení jasné vize rozvoje organizace a zpracování generelu. Fakultní nemocnici Královské Vinohrady chybí infrastruktura pro zajištění fungování traumacentra. Proto je klíčovou oblastí, které se bude nový ředitel věnovat, oblast investičního rozvoje. Je nutné provést revizi projektu Traumacentra FNKV, dát investice v této oblasti do souladu s moderními požadavky a vhodně provázat s ostatními budovami v rámci existujícího areálu,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

www.mzcr.cz

Tagy článku