Fakultní nemocnice Hradec Králové: Postupné obnovování běžného provozu

Fakultní nemocnice Hradec Králové: Postupné obnovování běžného provozu
foto: www.fnhk.cz/FN Hradec Králové logo
07 / 05 / 2021

Fakultní nemocnice Hradec Králové díky výraznému poklesu počtu pacientů s COVID-19 postupně obnovuje běžný provoz.

K dnešnímu dni bylo ve FN HK hospitalizováno necelých 30 pacientů s koronavirovou infekcí, v době největšího náporu v polovině února bylo v nemocnici na několika odděleních hospitalizováno přes 250 pacientů s COVID-19. Na konci minulého týdne bylo hospitalizovaných kolem čtyř desítek.

„Pro péči o covidové pacienty jsme v posledních měsících vyhradili ve FN HK několik oddělení na různých klinikách. Uvolněná oddělení po důkladné dezinfekci, vymalování a úklidu nemocnice vrací do běžného provozu, samozřejmě si ponecháváme také rezervu pro případný další nárůst počtu pacientů s COVID-19,“ uvedl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. dr. h. c.

Nemocnice s obnovováním provozu začala 9. dubna, kdy otevřela první z oddělení na Ortopedické klinice FN HK, například ve čtvrtek 6. května byl ukončen covidový provoz na Geriatrické JIP III. interní kliniky FN HK a také na Oddělení H III. interní kliniky FN HK, obě oddělení by se do normálního provozu mělo vrátit zhruba v polovině května.“Intenzivně pracujeme na tom, abychom veškerou neakutní péči obnovili co nejrychleji, odložených výkonů jsou za poslední měsíce řádově tisíce a pacienti potřebují naši pomoc,“ uvedl profesor Palička.

Personál Fakultní nemocnice Hradec Králové i nadále zajišťuje testování PCR a antigenními testy v Odběrovém centru COVID-19 v zadní části areálu, kam míří každý den stovky zájemců. V areálu FN HK také funguje Očkovací centrum COVID-19, které od 2. ledna 2021 zajišťuje aplikaci vakcíny proti COVID-19 a podalo už zhruba 65.000 dávek vakcíny. V souvislosti s navýšením dodávek vakcín zvyšuje i svou kapacitu, která se nyní pohybuje kolem 30.000 dávek podávaných vakcín měsíčně. „V případě dostatečných dodávek vakcíny se budeme snažit naši kapacitu ještě navyšovat, aby se k vakcínám mohlo dostat co nejvíce zájemců z našeho regionu,“ uvedl profesor Palička.

Tagy článku