Fakultní nemocnice Hradec Králové od začátku roku 2022 zřídila tři nové kliniky

Fakultní nemocnice Hradec Králové od začátku roku 2022 zřídila tři nové kliniky
foto: www.fnhk.cz/FN Hradec Králové
05 / 01 / 2022

Fakultní nemocnice Hradec Králové zřídila od začátku letošního roku tři nové kliniky.

Transformací dosavadního Oddělení dětské chirurgie a traumatologie vznikla Klinika dětské chirurgie a traumatologie FN HK, z oddělení urgentní medicíny vznikla Klinika urgentní medicíny FN HK a třetí novou klinikou se stala Nefrologická klinika FN HK, která vznikla převodem části lůžkového fondu z III. interní gerontometabolické kliniky FN HK a začleněním dosavadního Hemodialyzačního střediska.

„Trojice klinik byla zřízena po dohodě s děkanem, vedením i Akademickým senátem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a jsou společným pracovištěm fakulty a nemocnice. Věřím, že zřízení klinik pomůže dalšímu rozvoji těchto oborů medicíny,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Ředitel FN HK a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové pověřili do doby vypsání výběrového řízení vedením Kliniky dětské chirurgie a traumatologie FN HK MUDr. Radka Štichhauera, Ph.D., Kliniky urgentní medicíny FN HK MUDr. Jaromíra Kočího, Ph.D., FACS. a Nefrologické kliniky FN HK prof. MUDr. Sylvii Dusilovou Sulkovou, DrSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové, která patří k největším zdravotnickým zařízením nejen ve východních Čechách, ale v celé ČR, má nyní téměř tři desítky klinik. V nemocnici pracuje více než pět tisíc zaměstnanců, bližší informace je možné najít na www.fnhk.cz

Tagy článku