Fakultní nemocnice Hradec Králové obnovuje neakutní operace i provoz ambulancí

Fakultní nemocnice Hradec Králové obnovuje neakutní operace i provoz ambulancí
foto: Archiv redakce
27 / 04 / 2020

Fakultní nemocnice Hradec Králové začala s postupnou obnovou vybraných neakutních operací, které nemocnice výrazně omezila 16. března 2020 v souvislosti s epidemií COVID-19. Nemocnice již rozšířila provoz operačních sálů, v minulém týdnu spustila také některé výkony v kardiologii, gastroenterologii a v dalších oborech. Postupně, prozatím s určitými omezeními, se rozbíhá také provoz ambulancí.

„Návrat k běžnému provozu nemocnice bude pozvolný, protože i nadále musíme mít připravenou dostatečnou kapacitu na případný zvýšený nápor pacientů s COVID-19 a také dodržovat přísná opatření s ohledem na epidemiologickou situaci,“ řekl ředitel FN HK prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Nemocnice utlumila kvůli COVID-19 značnou část neakutních plánovaných operací, omezila provoz ambulancí a soustředila se na zajištění akutní péče pro pacienty s COVID-19 a přípravu na případné zvýšení jejich počtu.

Pacienti, kteří byli již dříve objednáni na operaci, budou postupně telefonicky kontaktováni jednotlivými pracovišti. Pacienti přijatí k hospitalizaci budou v návaznosti na vývoj epidemiologické situace vyšetřováni na přítomnost COVID-19.

Provoz ambulancí zahájí také telefonický kontakt pracoviště s pacientem spojený s konzultací, při které bude rozhodnuto o dalším postupu. Pacienty přicházející na ambulantní vyšetření na kartotéce čeká vyplnění dotazníku, změření teploty a až následně půjdou do čekárny. Pro větší bezpečnost budou pacienti do poraden a na ambulantní výkony objednáváni na konkrétní čas, který je potřeba pečlivě dodržovat.

S ohledem na epidemiologickou situaci prozatím platí i nadále zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů v souladu s nařízeními MZ ČR, jejich povolení bude závislé na dalším vývoji situace.

Ve FN HK bylo k 26. dubnu hospitalizováno celkem sedm pacientů s COVID-19, dva z toho byli ve vážném stavu. FN HK také pokračuje v testování vzorků na přítomnosti COVID-19 ve své laboratoři, nadále funguje odběrový stan před areálem nemocnice. „Úspěšné zvládání celé mimořádné situace je ve Fakultní nemocnici Hradec Králové možné jen díky aktivnímu přístupu našich zaměstnanců, kterým musím vyjádřit velké díky za jejich práci. Poděkování patří více než stovce dobrovolníků, především z řad studentů, kteří se do činnosti nemocnice zapojili,“ dodal profesor Palička.

Fakultní nemocnice Hradec Králové zaznamenala také velkou podporu od veřejnosti, různých iniciativ či firem, díky které nemocnice získala v minulých týdnech například textilní roušky či ochranné štíty. “Zájem o pomoc nemocnici je pro nás velkou podporou, které si velmi vážíme,“ uvedl ředitel FN HK.

 

Tagy článku