Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se bude podílet na vyhodnocování medicínských dat

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT se bude podílet na vyhodnocování medicínských dat
foto: www.kzcr.eu/Generální ředitel KZ MUD. Petr Malý
16 / 06 / 2021

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI) se dohodla se společností Krajská zdravotní, a.s., na vzájemné spolupráci v oblasti vzdělávací i odborné a v oblasti vědecko-výzkumné práce.

Katedra biomedicínské techniky FBMI bude spolupracovat s Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (KAPIM).

Spolupráce se bude týkat především oblasti sběru dat a jejich vyhodnocení za pomoci software ICM+, spolupráce při práci s mezinárodními databázemi klinických dat, včetně vytvoření databází pacientů po nitrolebním poranění.

Doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., vedoucí katedry biomedicínské techniky FBMI, doplňuje: „Jsme rádi, že budeme spolupracovat i v oblasti studentských absolventských prací a publikační činnosti společných vědeckých výsledků.“

Smlouvu o spolupráci podepsali děkan FBMI prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA, s generálním ředitelem společnosti Krajská zdravotní, a.s., MUDr. Petrem Malým, MBA, který řekl: „Spolupráci mezi naší Klinikou anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT vítáme. Laboratorní výzkumy a také sběr dat vnímáme jednoznačně jako důležitý segment. Chceme touto spoluprací rozšířit zázemí pro vyučovací proces Fakulty zdravotnických studií UJEP. Jedná se také o jednoznačné posílení fakulty a také KZ na poli vědecko-výzkumném a publikačním.“

„Uvědomujeme si, že se v současné době zvyšuje tlak na sběr a vyhodnocování medicínských dat, neboť jejich výsledky významným způsobem pomohou dalšímu výzkumu, a tím k rychlejší a efektivnější léčbě závažných onemocnění,“ doplňuje děkan FBMI prof. Jozef Rosina.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

Podle výsledků takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+, které schválila na konci března 2021 Rada pro výzkum, vývoj a inovace, bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz

 

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Fakulta byla založena v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství a v současné době je počet studentů, kteří na ní studují v bakalářském, magisterském i doktorském studiu cca 1500. Více informací najdete na www.fbmi.cvut.cz.

www.kzcr.eu

Tagy článku