Evropský den záchrany života v Plzeňském kraji

17 / 10 / 2014

Ve dnech 16. a 17. října 2014 proběhla v Plzni osvětová akce Evropský den záchrany života. Cílem této edukační akce bylo zvýšit povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci při srdeční zástavě. Pořadatelem akce byla Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK), Plzeňský kraj, Zdravý kraj a místní agenda 21 a Česká resuscitační rada.

Akce byla rozložena do dvou dnů. 16. října se v dopoledních hodinách na náměstí Republiky v Plzni uskutečnil hromadný nácvik výuky resuscitace pro žáky základních škol, kterého se zúčastnilo celkem 100 žáků druhého stupně. Výuka probíhala na resuscitačních modelech Mini Anne pod dohledem instruktorů Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS PK Kristýny Junkové, Ivany Krsové, Romana Berkovce, Jana Holého a Michala Veselého, kteří jsou profesionálními zdravotnickými záchranáři. Odpolední blok byl věnován laickým návštěvníkům, kteří se dozvěděli, jak správně pomoci při srdeční zástavě a jak ji rozpoznat. Celkem bylo proškoleno 80 zájemců, z nichž převažovaly ženy.

17. října pak proběhl výcvik resuscitace pro žáky základních škol v sídle ZZS PK v Plzni, v Klatovské ulici. Zde bylo proškoleno 125 žáků druhého stupně.

Dvoudenní edukační akce potvrdila, že děti ve věku okolo deseti let dokáží stlačovat hrudník postiženého do dostatečné hloubky, dobře se naučí jednotlivé kroky postupu i správnou techniku srdeční masáže a spolehlivě zvládnou přivolání pomoci prostřednictvím linky 155. Děti mohou být jedinou nadějí pro své rodiče, prarodiče nebo sourozence, neboť většina srdečních zástav se stává v domácím prostředí. „Jedním z velmi důležitých úkolů Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje je výuka laické veřejnosti v poskytování kardiopulmonální resuscitace a včasném rozpoznání varovných příznaků náhlé zástavy oběhu. Edukační akce Evropský den záchrany života v Plzeňském kraji pozitivně ovlivnila žáky základních škol na celý život," dodává k akci, která přispívá k záchraně životů, ředitel ZZS PK Roman Sviták.

Návrh založit Evropský den záchrany života byl předložen zástupci Evropské resuscitační rady poslancům Evropského parlamentu v roce 2013 a po několika měsících byl v červnu 2013 schválen. Česká resuscitační rada podpořila tento záměr prostřednictvím europoslanců z České republiky.

V roce 2014 proběhly osvětové akce organizované v rámci Evropského dne záchrany života v těchto městech České republiky: Praha, Hradec Králové, Plzeň, Písek a Třebíč.

Zdroj: www.kr-plzensky.cz

web000-1