Evropská komise: CE certifikáty ochranných pomůcek

Evropská komise: CE certifikáty ochranných pomůcek
foto: Archiv redakce/MZ ČR logo
28 / 05 / 2020

Podle doporučení EU nemusely státní orgány nakupující ochranné pomůcky v době krize COVID-19 vyžadovat CE certifikáty, postup potvrdila ČOI.

Evropská komise vydala doporučení 2020/403 doplňující nařízení (EU) 2016/425, podle kterého nemusely být v současné zdravotní krizi vyžadovány CE certifikáty shody v situacích, kdy se jednalo o nákupy organizované přímo státem, konečnými uživateli byli zdravotničtí pracovníci, v situaci, kdy byla ověřována kvalita, a dané zboží nevstoupilo do standardního distribučního řetězce. Tento postup potvrdila Ministerstvu zdravotnictví Česká obchodní inspekce.

Z doporučení vydaného 13. března vyplývá, že Evropská komise vytvořila zcela speciální režim pro současné krizové mimořádné státní nákupy osobních ochranných prostředků, přičemž současně definovala podmínky, které by měly být splněny, a to:

  1. musí se jednat o nákup osobních ochranných prostředků nebo zdravotnických prostředků,
  2. nákup musí být organizován příslušnými orgány členského státu,
  3. koncovými uživateli nakoupených prostředků mohou být pouze zdravotničtí pracovníci,
  4. dané nákupy lze uskutečňovat pouze po dobu trvání stávající zdravotní krize,
  5. nakupované prostředky nevstoupí do pravidelných distribučních kanálů a
  6. tyto prostředky nebudou zpřístupněny žádným jiným uživatelům.

Přestože byly všechny tyto podmínky doporučení Evropské komise v případě nákupů Ministerstva zdravotnictví splněny, ministerstvo po celou dobu centrálního nákupu postupovalo maximálně obezřetně a z předběžné opatrnosti vyžadovalo od dodavatelů CE certifikáty shody a EU prohlášení o shodě. S ohledem na předmětné doporučení se ministerstvo obrátilo na Českou obchodní inspekci, jakožto orgán dozoru zodpovědný za oblast uvádění ochranných prostředků na trh. Ta ministerstvu potvrdila, že nebylo doložení těchto dokumentů nezbytné a bylo možné využít doporučení Evropské komise. Postup ministerstva byl v každém případě správný.

Po celou dobu nákupů, přestože byla situace velice turbulentní, trh byl absolutně nestabilní, poptávka ze všech států světa obrovská, rozhodovat jsme museli v řádu hodin, zkrátka doslova jsme se pohybovali v džungli, jsme požadovali veškeré dokumenty a dodávky jsme si prověřovali, nejlíp jak jsme uměli. Základní pojistkou byla platba až po dodání. Pokud se jednalo o dodávky ze států mimo EU, naprostou samozřejmostí pro nás byl také požadavek na certifikáty shody s evropskými normami. I v tomto směru však nebyla situace jednoduchá. Evropská komise tak na to zareagovala a dala státům doporučení, jak v krizové situaci postupovat. Pokud jste státní orgán, máte důkaz o kvalitě prostředku a koncovým uživatelem je zdravotník, nejsou certifikáty potřeba. Tento postup potvrdila i Česká obchodní inspekce,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Tagy článku