Epidemie chřipky pokračuje na celém území ČR

03 / 02 / 2017

„Podle nejnovějších údajů Státního zdravotního ústavu na celém území ČR i nadále přetrvává plošná chřipková epidemie. Dominujícím původcem zůstává virus chřipky typu A/H3N2. Vzhledem k naznačenému poklesu nemocnosti lze usuzovat, že epidemie chřipky je již za svým vrcholem“, uvedla Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová. mzcr

V 5. kalendářním týdnu celková nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky v České republice poklesla o 5,9 % a dosáhla hodnoty 1 776 nemocných na 100 000 obyvatel. Pokles nemocnosti je patrný ve všech krajích kromě Ústeckého, nejvyšší pokles pozorujeme v kraji Moravskoslezském. Nejvyšší nemocnost je stále hlášena z krajů Jihomoravského, Zlínského a Plzeňského. Vzhledem k evidovanému poklesu nemocnosti lze předpokládat, že epidemie chřipky v České republice svého vrcholu dosáhla během 4. kalendářního týdne roku 2017.

Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti i nadále monitorují.

„Stále platí doporučení pokud možno vyhýbat se větším uskupením lidí a ve zvýšené míře dbát na dodržování základních hygienických pravidel, především kýchat do kapesníku a po cestě hromadnou dopravou si vždy umýt ruce. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu šířit ve svém okolí,“ upozorňuje Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Plošná epidemie i nadále zasahuje naprostou většinu evropských států včetně našich sousedů. V celoevropské statistice již začíná být patrný pokles průkazů původce chřipky a zdá se tedy, že Evropa jako taková se již dostala za chřipkový vrchol. Přesto však velká většina evropských států, s výjimkou Portugalska a Finska, stále hlásí plošné epidemie. Uvedené informace naznačují, že konsolidace epidemické vlny si stejně jako v minulých letech vyžádá ještě několik týdnů zvýšené nemocnosti.