Epidemická situace v České republice je nadále nepříznivá, Vláda ČR omezila pohyb na Chebsku, Trutnovsku a Sokolovsku

Epidemická situace v České republice je nadále nepříznivá, Vláda ČR omezila pohyb na Chebsku, Trutnovsku a Sokolovsku
foto: mzcr.cz/Logo MZ
12 / 02 / 2021

Situace ohledně onemocnění COVID-19 je v České republice i nadále kritická. Zdravotní systém se potýká s velkou zátěží. Situaci významně komplikuje také výskyt britské mutace koronaviru. Vláda proto omezila pohyb v okresech Chebsko, Trutnovsko a Sokolovsko.

„Musím bohužel zopakovat, že epidemická situace je nadále kritická. Museli jsme proto přistoupit ke zpřísnění protiepidemických opatření ve třech okresech, kde bylo nutné omezit volný pohyb osob nad rámec celostátního opatření. Jedná se o oblasti, kde počet nově nakažených v danou časovou jednotku je tři až čtyřikrát vyšší než jinde, “ zmiňuje důvody pro kroky vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Skóre protiepidemického je hodnoceno pro celou republiku a momentálně je na hodnotě 71. ČR je v systému PES řazena do pěti stupňů pohotovosti, na které navazují příslušná protiepidemická opatření. Ta jsou ale zaváděna také s přihlédnutím k ostatním faktorům, jako je např. zátěž zdravotního systému. O finální podobě opatření rozhoduje expertní skupina a schvaluje je Vláda ČR.

„Abychom zlepšili aktuální epidemický vývoj, a zároveň zamezili jeho možné eskalaci, je velmi důležité důsledně dodržovat platná protiepidemická opatření. Chtěla bych proto touto cestou apelovat, abychom se chovali obezřetně. Dodržovali pravidla 3R (ruce, roušky, rozestupy) a necestovali mezi kraji, pokud to není nezbytně nutné,“ popisuje hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

„Pokud pociťujete příznaky onemocnění COVID-19, vyhněme se prosím místům, kde je vysoká koncentrace lidí a odložme návštěvy, zejména pokud se jedná o zranitelné skupiny obyvatel,“ dodává hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Protiepidemický systém 2.0 (PES 2.0) vyvinulo Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ve spolupráci s experty z českých i zahraničních univerzit. Skóre je kalkulováno a implementováno do online systému ÚZIS a zveřejněno na webových stránkách.

„Námi sledované epidemiologické ukazatele se stále pohybují ve velmi vysokých hodnotách. Mírně se zvýšila pozitivita diagnosticky a klinicky indikovaných testů, která přesahuje rizikovou hranici 30 %. Nepříznivý je také vývoj 14denní incidence na 100 tisíc obyvatel, kde u lidí starších 65 let překračujeme hodnotu 740. Návrat k opětovnému růstu epidemie s negativním dopadem na nemocnice by v této situaci byl velmi rychlý,“ popisuje některé epidemiologické ukazatele ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„V naprosté většině nemocnic je nadále situace plného vytížení kapacit lůžek, v některých okresech je systém kapacit na hranici svých rezerv v plném významu slova. Dispečink lůžkové péče denně organizuje transporty do jiných nemocnic v ČR. Nejvíce postižené nemocnice se snažíme personálně posilovat. V současnosti jde o chebskou nemocnici, kam by na interní oddělení měli nastoupit na výpomoc tři lékaři,“ říká náměstek ministra zdravotnictví, předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

„Aktuální predikce vývoje nákazy s ohledem na ukončení nouzového stavu zahrnují jako jednu z možných variant nárůst počtu hospitalizovaných pacientů v průběhu 4 týdnů až o 40 %. Také na tuto variantu se náš systém zdravotní péče musíme připravit, přestože hlavním limitujícím faktorem je nadále nedostatek kvalifikovaného personálu. Mezi hlavní opatření pro zajištění potřebného počtu lůžek (zejména intenzivní péče) by patřilo další omezování „odkladné“ péče a její poskytování dočasně jen pro akutní stavy s ohrožením života, bez ohledu na jejich příčinu (COVID i neCOVID). Při poklesu celkové rezervy lůžek na 10 % začneme oslovovat okolní státy se žádostí o případnou výpomoc s umístěním pacientů v jejich nemocnicích, probíhají jednání s plátci péče o podmínkách pro realizaci. Personální posílení by v případě nutnosti muselo zahrnovat i vyhlášení pracovní povinnosti mediků a všech dalších zdravotníků z ambulantního sektoru,“ dodává náměstek ministra zdravotnictví a vedoucí Klinické skupiny COVID Vladimír Černý.

Aktuální opatření, počty pozitivně diagnostikovaných pacientů a další informace související s epidemií covid-19 je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví koronavirus.mzcr.cz, nebo na vládním portálu covid.gov.cz. 

Tagy článku