Domažlická nemocnice: Porodnice má nový kardiotokograf pro přesnější sledování funkcí rodičky a plodu

10 / 10 / 2015

Gynekologicko-porodnické oddělení Domažlické nemocnice si pořídilo v těchto dnech nový kardiotokograf, který slouží k přesnému monitorování ozev plodu a ke sledování dalších ukazatelů u těhotných žen. Přímo na porodnici nahradil starší přístroj, který měl méně funkcí a nebyl tak citlivý. Kardiotokograf za tři sta tisíc korun pořídila nemocnice z daru od obce Česká Kubice.

Screenshot 2015-10-10 18.48.45

„Přístroj dále měří například krevní tlak a puls rodičky a také děložní stahy. Důležité je, že dokáže od sebe oddělit puls matky a puls dítěte a sledovat tak každého zvlášť. To předešlé zařízení neumožňovalo. Nový kardiotokograf pak hned hlasitě upozorní, když se nějaký údaj odchyluje od normálu,“ popisuje primář domažlické gynekologie Ladislav Hamadej.

Sledování pulsu plodu, který je u starších přístrojů zaměnitelný s pulsem matky, je důležité. Je-li puls plodu pomalý, může to signalizovat nedostatek kyslíku neboli hypoxii. „Sledování pulsu je jediná možnost diagnostiky hypoxie plodu v těhotenství a při probíhajícím porodu. Tento diagnostický přístroj nám umožní rizika hypoxie maximálně snížit,“ doplňuje Ladislav Hamadej s tím, že nedostatek kyslíku může mít pro novorozence fatální dopad pro jejich mentální i fyzický vývoj.

Česká Kubice je dlouhodobě nejštědřejší dárce nemocnice v Domažlicích. Každoročně přispívá na nákup nového přístrojového vybavení částkou v řádech statisíců až milionu korun. Nemocnice tímto obci a jejím představitelům děkuje za pomoc jménem svým i svých pacientů, rodiček a novorozenců.