Docent MUDr. Karel Havlíček 28. Rytířem českého lékařského stavu

Docent MUDr. Karel Havlíček 28. Rytířem českého lékařského stavu
foto: www.pardubickykraj.cz/Doc. MUDr. Karel Havlíček
05 / 04 / 2022

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se v úterý setkal s emeritním přednostou chirurgického oddělení Pardubické nemocnice Karlem Havlíčkem.

Ten se v březnu stal v pořadí 28. Rytířem českého lékařského stavu, a to za rozvoj oboru chirurgie. Již v roce 2017 převzal docent Havlíček Cenu za zásluhy o Pardubický kraj, která je nejvyšším krajským vyznamenáním.

Doc. MUDr. K. Havlíček a hejtman M. Netolický / www.pardubickykraj.cz

„Karel Havlíček je bezpochyby velkou osobností české medicíny, o čemž svědčí celá řada národních, ale i mezinárodních ocenění.  Na chirurgickém oddělení a posléze klinice v Pardubicích strávil 56 let a v pozici konzultanta zde působil až do roku 2020, tedy do svých 80 let. Důležitá je také jeho pedagogická činnost. Dvacet pět let učil na střední zdravotnické škole v Pardubicích, 20 let vedl výuku mediků na Lékařské fakultě v Hradci Králové a 20 let také vedl výuku studentů na Univerzitě Pardubice. Za tu dobu tak pomohl vychovat celou řadu svých následovníků,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Již v roce 2017 ocenil Pardubický kraj celoživotní práci Karla Havlíčka Cenou za zásluhy o Pardubický kraj.

Titul Rytíř českého lékařského stavu uděluje každoročně od roku 1996 Česká lékařská komora osobnostem, jež výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významně přispěly k rozvoji medicíny a byly příkladem a vzorem pro své kolegy.

Rozhovor s Karlem Havlíčkem si můžete přečíst na stránkách Nemocnice Pardubického kraje:

//chrudim.nempk.cz/novinky/velke-a-necekane-prekvapeni-rika-o-titulu-rytir-ceskeho-lekarskeho-stavu-karel-havlicek

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku